Gospodarsko korištenje nepokretnog kulturnog dobra temeljem koncesije

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Koncesijom se stječe pravo na gospodarsko korištenje nepokretnoga kulturnog dobra ili pravo obavljanja gospodarskih djelatnosti u vezi s nepokretnim kulturnim dobrom koje je u vlasništvu Republike Hrvatske, županije, Grada Zagreba, grada ili općine.

Koncesija se daje na temelju provedenoga javnog prikupljanja ponuda. Odluku o davanju koncesije za kulturna dobra u vlasništvu Republike Hrvatske donosi Ministarstvo kulture.

Koncesije na kulturnom dobru upisuju se u Upisnik koji vodi Ministarstvo kulture.

Obrasci temeljem kojih se vrši upis su:

– Prijava za upis podataka u Upisnik koncesija na kulturnom dobru dostavlja se u roku od 10 dana od potpisivanja ugovora o koncesiji,

– Prijava za upis promjene podataka u Upisnik koncesija na kulturnom dobru dostavlja se u roku od 10 dana od dana nastanka promjene,

– Prijava za upis podataka o prestanku ugovora o koncesiji u Upisnik koncesija na kulturnom dobru dostavlja se u roku 10 dana od dana prestanka ugovora o koncesiji radi upisa podataka o prestanku ugovora.

Potrebni dokumenti

Upis u Upisnik koncesija na kulturnom dobru obavlja se ispunjavanjem Obrasca prijave za upis podataka u Upisnik koncesija na kulturnom dobru i dostavom ugovora o koncesiji u izvorniku ili kao ovjerena preslika.

Prijava za upis promjene podataka u Upisnik koncesija na kulturnom dobru obavlja se ispunjavanjem Obrasca prijave za upis promjene podataka u Upisnik koncesija na kulturnom dobru i dostavom svake izmjene i dopune, odnosno dodatka ugovora o koncesiji, u izvorniku ili kao ovjerena preslika. U prijavi za upis promjena obvezno treba upisati broj Upisnog lista, podatke o davatelju koncesije i koncesionaru, te podatke na koje se promjene odnose.

Prijava za upis podataka o prestanku ugovora o koncesiji u Upisnik koncesija na kulturnom dobru obavlja se ispunjavanjem Obrasca prijave za upis podataka o prestanku ugovora o koncesiji u Upisnik koncesija na kulturnom dobru.

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

  • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
  • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima – sve u skeniranom PDF obliku
  • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
  • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
  • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC PRIJAVE ZA UPIS PODATAKA U UPISNIK KONCESIJA NA KULTURNOM DOBRU (Obrazac 1)

OBRAZAC PRIJAVE ZA UPIS PROMJENE PODATAKA U UPISNIK KONCESIJA NA KULTURNOM DOBRU (Obrazac 2)

OBRAZAC PRIJAVE ZA UPIS PODATAKA O PRESTANKU UGOVORA O KONCESIJI U UPISNIK KONCESIJA NA KULTURNOM DOBRU (Obrazac 3)

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@min-kulture.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo kulture

Runjaninova 2, 10 000 Zagreb

pisarnica@min-kulture.hr

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14)

Zakon o koncesijama (NN 143/12)

Pravilnik o upisniku koncesija na kulturnom dobru (NN 77/15)

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.