Gospodarsko korištenje nepokretnog kulturnog dobra temeljem koncesije

Gospodarsko korištenje nepokretnog kulturnog dobra temeljem koncesije

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Koncesijom se stječe pravo na gospodarsko korištenje nepokretnoga kulturnog dobra ili pravo obavljanja gospodarskih djelatnosti u vezi s nepokretnim kulturnim dobrom koje je u vlasništvu Republike Hrvatske, županije, Grada Zagreba, grada ili općine.

Koncesija se daje na temelju provedenoga javnog prikupljanja ponuda. Odluku o davanju koncesije za kulturna dobra u vlasništvu Republike Hrvatske donosi Ministarstvo kulture.

Koncesije na kulturnom dobru upisuju se u Upisnik koji vodi Ministarstvo kulture.

Obrasci temeljem kojih se vrši upis su:

– Prijava za upis podataka u Upisnik koncesija na kulturnom dobru dostavlja se u roku od 10 dana od potpisivanja ugovora o koncesiji,

– Prijava za upis promjene podataka u Upisnik koncesija na kulturnom dobru dostavlja se u roku od 10 dana od dana nastanka promjene,

– Prijava za upis podataka o prestanku ugovora o koncesiji u Upisnik koncesija na kulturnom dobru dostavlja se u roku 10 dana od dana prestanka ugovora o koncesiji radi upisa podataka o prestanku ugovora.

Potrebni dokumenti

Upis u Upisnik koncesija na kulturnom dobru obavlja se ispunjavanjem Obrasca prijave za upis podataka u Upisnik koncesija na kulturnom dobru i dostavom ugovora o koncesiji u izvorniku ili kao ovjerena preslika.

Prijava za upis promjene podataka u Upisnik koncesija na kulturnom dobru obavlja se ispunjavanjem Obrasca prijave za upis promjene podataka u Upisnik koncesija na kulturnom dobru i dostavom svake izmjene i dopune, odnosno dodatka ugovora o koncesiji, u izvorniku ili kao ovjerena preslika. U prijavi za upis promjena obvezno treba upisati broj Upisnog lista, podatke o davatelju koncesije i koncesionaru, te podatke na koje se promjene odnose.

Prijava za upis podataka o prestanku ugovora o koncesiji u Upisnik koncesija na kulturnom dobru obavlja se ispunjavanjem Obrasca prijave za upis podataka o prestanku ugovora o koncesiji u Upisnik koncesija na kulturnom dobru.

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

  • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
  • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima – sve u skeniranom PDF obliku
  • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
  • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
  • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC PRIJAVE ZA UPIS PODATAKA U UPISNIK KONCESIJA NA KULTURNOM DOBRU (Obrazac 1)

OBRAZAC PRIJAVE ZA UPIS PROMJENE PODATAKA U UPISNIK KONCESIJA NA KULTURNOM DOBRU (Obrazac 2)

OBRAZAC PRIJAVE ZA UPIS PODATAKA O PRESTANKU UGOVORA O KONCESIJI U UPISNIK KONCESIJA NA KULTURNOM DOBRU (Obrazac 3)

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@min-kulture.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo kulture

Runjaninova 2, 10 000 Zagreb

pisarnica@min-kulture.hr

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14)

Zakon o koncesijama (NN 143/12)

Pravilnik o upisniku koncesija na kulturnom dobru (NN 77/15)

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.