Javna nabava

Informacije o hrvatskom sustavu javne nabave možete pronaći na Portalu javne nabave. Također, osnovne informacije o postupcima javne nabave možete pronaći u vodiču.

Postupci javne nabave objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Pravna zaštita u postupcima javne nabave ostvaruje se pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave koja donosi i objavljuje odluke po žalbama.

Informacije o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama dostupne su na internetskim stranicama nadležnih tijela.

Zakonodavnom reformom javne nabave su provedena sljedeća administrativna rasterećenja:

  1. Smanjeni su administrativni troškovi kroz uvođenje e-nabave.
  2. Uvedena je ekonomski najpovoljnija ponuda kao ravnoteža cijene i kvalitete, što dugoročno donosi uštede naručiteljima.
  3. Uvedeno je partnerstvo za inovacije kao nova vrsta postupka javne nabave u cilju razvoja i nabave inovativne robe, radova ili usluga.
  4. Uveden je dinamički sustav nabave i e-katalog.
  5. Uvedena je obveza prethodnog savjetovanja s gospodarskim subjektima o dokumentaciji kod javnih radova te usluga i roba velike vrijednosti.
  6. Uveden je jedinstveni žalbeni rok od 10 dana ubrzava postupak.
  7. Smanjen je iznos žalbene naknade i uvedena fiksna žalbena naknada na dokumentaciju za nadmetanje od 5.000 kuna.
  8. Nema više upravne pristojbe od 70 kuna za žalbe.
  9. Smanjena je visina jamstva za ozbiljnost ponude s 5 na 3%, dok visina jamstva za uredno izvršenje ugovora može iznositi najviše 10% vrijednosti sklopljenog ugovora.
  10. Objava planova nabave, registara ugovora i postupak savjetovanja sa gospodarskim subjektima prije pokretanja postupka javne nabave omogućeni su putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, kao i podnošenje žalbe putem sustava e-Žalba.

Elektronički oglasnik javne nabave povezan je sa Sudskim i Obrtnim registrom, kaznenom i poreznom evidencijom, te se omogućava da javni naručitelji neposredno provjeravaju podatke kroz raspoložive registre, umjesto da ih traže od gospodarskih subjekata.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.