Javna nabava

Javna nabava

Informacije o hrvatskom sustavu javne nabave možete pronaći na Portalu javne nabave. Također, osnovne informacije o postupcima javne nabave možete pronaći u vodiču.

 

Postupci javne nabave objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

 

Pravna zaštita u postupcima javne nabave ostvaruje se pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave koja donosi i objavljuje odluke po žalbama.

 

Informacije o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama dostupne su na internetskim stranicama nadležnih tijela.

Je li vam ova stranica bila korisna? Molimo unesite svoje komentare i prijedloge.