Obrti

Obrti

E-USLUGA: Uveden je elektronički postupak za otvaranje obrta (e-obrt).

 

 

Obrt može biti:

  1. Slobodni obrt – smije se obavljati samo uz obrtnicu, a ne traži se stručna osposobljenost ni majstorski ispit
  2. Vezani obrt – smije se obavljati uz obrtnicu, ispit o stručnoj osposobljenosti i odgovarajuću srednju stručnu spremu (skenira potvrda se može elektronički priložiti u okviru e-obrt usluge.
  3. Povlašteni obrt – smije se obavljati samo na temelju dozvole nadležnog tijela (čije ishodovanje je uvjet registracije) koju izdaje nadležno ministarstvo, ovisno o vrsti obrta

Je li vam ova stranica bila korisna? Molimo unesite svoje komentare i prijedloge.