Odobrenje za korištenje zaštićenog intelektualnog vlasništva

Pružatelji usluga na teritoriju RH koji u okviru svojih djelatnosti javno koriste glazbena autorska djela / izvedbe umjetnika izvođača / snimljene nosače zvuka (fonograme), moraju prije započinjanja svojih aktivnosti zatražiti odobrenje za korištenje ovih predmeta zaštite, jer takvo korištenje u pravilu podliježe plaćanju odgovarajuće naknade za nositelje prava, sukladno ZAPSP-u.

Neki od primjera takvih aktivnosti su:

 • organizacije za radiodifuziju ( nacionalne radio i tv postaje i komercijalne radio i tv postaje)
 • kabelski operateri
 • festivali
 • organizatori koncerata
 • diskoteke, klubovi
 • hoteli
 • kafići, restorani, slastičarne, buffeti
 • prijevoznici
 • plesne škole
 • studiji za sport i rekreaciju
 • trgovine
 • saloni za uljepšavanje, masažu, frizerski saloni
 • organizatori vjenčanja
 • zabavni parkovi
 • kinematografi
 • muzeji, galerije, izložbe
 • proizvođači odnosno uvoznici praznih nosača zvuka, slike ili teksta te uređaja za tonsko i vizualno snimanje (čl. 32. ZAPSP-a)
 • korisnici Digitalnih juke boxova
 • DJ-i

Prije početka korištenja predmeta zaštite potrebno je podnijeti zahtjev za odobrenje korištenja određene vrste predmeta zaštite odgovarajućoj udruzi za kolektivno ostvarivanje prava.

U nastavku možete naći popis udruga za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, na čijim Internet stranicama se nalaze upute za fizičke i pravne osobe o načinu ishođenja odobrenja za korištenje pojedinih predmeta zaštite, s dostupnim uputama i obrascima u elektroničkom obliku.

Hrvatsko društvo skladatelja HDS ZAMP, Zagreb, Heinzelova 62a

– obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja autorskih glazbenih prava

http://www.zamp.hr/korisnici/pregled/nacini-koristenja-glazbe/483/koristite-glazbu-legalno

http://www.zamp.hr/korisnici/tarife-i-obrasci/pregled

Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava HUZIP, Zagreb, Brozova 8a

– obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava izvođača

http://www.huzip.hr/korisnici

Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava ZAPRAF, Zagreb, Ulica kneza Borne 5

http://www.zapraf.hr/obavijest-o-dobivanju-odobrenja-za-koristenje-prava-proizvodaca-fonograma/

Udruga za zaštitu prava nakladnika ZANA, Zagreb, Kneza Mislava 3

– obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava nakladnika na naknadu za reproduciranje za privatno korištenje

http://www.udrugazana.hr/obrasci-za-korisnike/

Obveznici plaćanja naknade koji se trebaju obratiti ovoj udruzi su fizičke i pravne osobe koje uz naplatu pružaju usluge fotokopiranja odnosno sličnih tehnika reproduciranja te proizvođači i uvoznici uređaja za fotokopiranje i sličnih uređaja kojima se postiže učinak reproduciranja.

Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava DZNAP, Zagreb, Perkovčeva 2

– obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava novinara

http://www.dznap.hr/

Obveznici plaćanja naknade koji se trebaju obratiti ovoj udruzi su press clipping agencije, koje će ovim putem moći zatražiti odobrenje za korištenje novinarskih autorskih djela.

Hrvatska udruga za zaštitu prava likovnih umjetnika “ARS CROATICA”, Zagreb, Ribnjak 40

– obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava slijeđenja pri preprodaji likovnog djela

http://ars-croatica.hr/index.php/preprodavaci

Obveznici plaćanja naknade koji se trebaju obratiti ovoj udruzi su pružatelji specifičnih usluga posredovanja odnosno profesionalni trgovci umjetninama, organizatori javnih aukcija, umjetničke galerije ili drugi trgovci umjetninama.

Društvo hrvatskih filmskih redatelja (DHFR) , Zagreb, Nova Ves 18

http://dhfr.hr/autorska-prava/

Korisnici, te ujedno obveznici plaćanja naknade, koji se trebaju obratiti ovoj udruzi za odobrenje korištenja predmeta zaštite su kabelski operateri i proizvođači i uvoznici uređaja za tonsko i vizualno snimanje te praznih nosača zvuka, slike ili teksta

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.