Registriranje i pokretanje poslovanja

Your Europe

Imate slobodu poslovnog nastana u Hrvatskoj ukoliko ste iz EU/EGP države ili iz treće zemlje.

Poslovni nastan može biti kroz pravni oblik obrta ili trgovačkog društva, odnosno podružnice.

Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u bilo kojoj EU/EGP državi, imate slobodu prekograničnog pružanja usluga koja na privremenoj i povremenoj osnovi vrijedi za određene djelatnosti. U takvim slučajevima nemate obvezu registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj.

Ipak, važno je provjeriti postoje li uvjeti ishođenja odobrenja za uslužne djelatnosti.

Hrvatski državljani

Omogućeno je elektroničko pokretanje poslovanja za obrte i trgovačka društva (društvo s ograničenom odgovornošću i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću), u jednom koraku, bez fizičke prisutnosti pri bilo kojem tijelu. Pritom nema pečata ili bilježničke ovjere. Naknada je snižena i također se elektronički plaća. Do registracije čeka se nekoliko dana.

e-usluga START

Potrebno je posjedovati e-osobnu iskaznicu te aktivan Osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

Javite nam koliko Vam je trebalo da pokrenete posao i Vaše korisničko iskustvo.

Uvijek je dostupna korisnička podrška.

Za osnivanje ostalih vrsta trgovačkih društava osnivanje je moguće uz podršku Hitro.hr servisa i javnog bilježnika.

EU/EEA + strani državljani

Obzirom da je sustav START za elektroničko pokretanje poslovanja zasad dostupan samo za hrvatske državljane, državljani drugih država mogu registrirati trgovačko društvo fizičkim odlaskom na Hitro.hr servis ili na trgovački sud, kao i kod javnog bilježnika.

Promjena pravnog oblika – preoblikovanje trgovačkog društva

Zatvaranje poduzeća – prestanak društva u skraćenom postupku, bez likvidacije

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (za sustav START i obrte)

Radnička 80

10000 Zagreb

+385 1 3717 111

javnost@mingor.hr

Ministarstvo pravosuđa i uprave (za trgovačka društva)

Ulica grada Vukovara 49

10 000 Zagreb

+385 1 3714 580

pitanja@mpu.hr

Zakon o trgovačkim društvima

(NN 111/9334/99121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/00 – Odluka USRH, 118/03107/07146/08137/09152/11 – pročišćeni tekst, 111/1268/13110/15 i 40/19)

Zakon o sudskom registru (NN 1/9557/961/9830/9945/9954/0540/0791/1090/11,148/1393/14110/15 i 40/19)

Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu (NN 65/19)

Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (NN 121/19)

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za davanje izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje kao ni dugovanja za neto plaće radnicima (NN 22/12)

Zakon o obrtu (NN 143/13, 127,19, 41/20)

Datum ažuriranja: 8. prosinca 2020.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.