Poslovni nastan

Poslovni nastan

Ukoliko već imate registrirano sjedište u bilo kojoj državi Europskog gospodarskog prostora, a pružate usluge u području ovih djelatnosti, imate slobodu prekograničnog pružanja usluga na privremenoj i povremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj.

Uvijek imate i slobodu da registrirate poslovni nastan.

Trgovačka društva: Ukoliko želite trajno poslovati u Hrvatskoj, HITRO.HR servis u bilo kojem od svojih ureda HITRO.HR-a nudi posredovanje za većinu procedura kod registracije trgovačkog društva. Ako želite registrirati trgovačko društvo prije početka registracije putem HITRO.HR potrebna je ovjera osnivačkih akata u bilo kojem uredu javnog bilježnika.

Hitro.hr nudi i upis promjena u Registar poslovnih subjekata (za postojeća trgovačka društva).

Započet je razvoj bržeg i jednostavnijeg elektroničkog postupka za pokretanje poslovanja tj. otvaranje j.d.o.o. i d.o.o.

Obrti: Već je omogućeno elektroničko pokretanje poslovanja za fizičke osobe – e-Obrt putem sustava e-Građani.

Usluge javnog bilježnika nisu potrebne prilikom registracije obrta, osim u slučaju registracije zajedničkog obrta gdje je od strane javnog bilježnika potrebna ovjera ortačkog ugovora.

Zadruge: Zadrugu možete registrirati pri trgovačkom sudu, uz prethodnu ovjeru osnivačkih akata u bilo kojem uredu javnog bilježnika.

Udruge: Udrugu možete registrirati pri nadležnom županijskom tijelu, odnosno Gradu Zagrebu.

 

Pravni oblici poslovanja Ukupni troškovi naknada (HRK) Procjena administrativnog troška osnivanja (HRK)

SCM metodologija (vrijeme, satnice, naknade, režije)

društvo sa ograničenom odgovornošću 2700 (trenutni postupak)

765 (elektronički postupak)

3680 (trenutni postupak)

1070 (elektronički postupak)

jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću 840 (trenutni postupak)

90 (elektronički postupak)

1720 (trenutni postupak)

265 (elektronički postupak)

obrti 580 710
zadruge Minimalno 1.500 + svaki zadrugar treba uložiti najmanje 1000 kn članskog uloga
udruge 305 370
domaće radinosti ili sporedna zanimanja 100 120

 

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge. (Ukoliko imate upit, molimo da koristite obrazac za kontakt na vrhu stranice.)