Predstavništva

Predstavništvo u Hrvatskoj može osnovati strana osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost te nacionalna ili međunarodna gospodarska udruga.

Predstavništva se osnivaju isključivo zbog istraživanja tržišta, obavljanja promidžbenih i informativnih poslova, te predstavljanja.

Predstavništva ne mogu obavljati poslove iz djelatnosti osnivača, odnosno sklapati poslove za osnivača.

Sva predstavništva se upisuju u registar.

Predstavništva više ne mogu osnivati tvrtke sa sjedištem na unutarnjem tržištu Europskog gospodarskog prostora (EU, Norveška, Island i Lihtenštajn).

Osnivanje predstavništva je moguće isključivo za tvrtke iz Švicarske i trećih zemalja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.