Privatni detektivi

Privatni detektivi

Uvjeti za obavljanje detektivske djelatnosti za trgovačko društvo ili obrt:

 • ispunjen obrazac Z-2A
 • akt o imenovanju odgovorne osobe u pravnoj osobi koja ima dopuštenje za obavljanje poslova privatnog detektiva  (za trgovačka društva)
 • ugovor o radu na neodređeno vrijeme s najmanje jednim privatnim detektivom (za trgovačka društva)
 • poslovni prostor uređen sukladno posebnim prostorno-tehničkim uvjetima.

Potrebni dokumenti

obrazac Z-2A

Naknada

 • 70 HRK državnih biljega (upravna pristojba) i 8950,00 općom uplatnicom ili Internet bankarstvom za detektivki ured (trgovačka društva)
 • 70 HRK državnih biljega (upravna pristojba) i 2950,00 općom uplatnicom ili Internet bankarstvom za detektivske obrte

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun: HR1210010051863000160

IBAN: HR12

Model: HR64

Poziv na broj : HR 5002-713-OIB

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova, http://www.mup.hr

Adresa: Ilica 335, 10000 Zagreb

e-pošta: pitanja@mup.hr

Zakon o privatnim detektivima (NN 24/09.)

Pravilnik o uvjetima, načinu i programu obavljanja vježbeničkog staža te polaganja stručnog ispita za privatnog detektiva (NN 37/10.)

Pravilnik o prostorno tehničkim uvjetima za poslovni prostor u kojem se obavlja detektivska djelatnost (NN 37/10.)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje o odobrenju za obavljanje detektivske djelatnosti

Pravni lijekovi:

Upravni spor

Uvjeti za izdavanje dopuštenja za obavljanje detektivskih poslova:

 • ispunjen obrazac Z-2A
 • presliku dokaza o obrazovanju i to najmanje stručni naziva stručni pristupnik ili stručni prvostupnik
 • dokaz o završenom vježbeničkom stažu u trajanju od 12 mjeseci, ili dokaze sukladno odredbi članka 4. stavak 2. Zakona o privatnim detektivima (NN 24/09)
 • dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijalista medicine rada u privatnoj praksi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za privatnog detektiva.

Uvjeti za izdavanje detektivskih iskaznica:

 • dokaz o radnom odnosu
 • dvije fotografije veličine 30 mm x 35 mm
 • dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi ili dokaz o pravu na oslobađanje od upravnih pristojbi
 • dokaz o podmirenju troškova izdavanja detektivske iskaznice privatnog detektiva.

Potrebni dokumenti

Obrazac Z-2A

Naknada

 • 70 HRK državnih biljega (upravna pristojba) ili dokaz o pravu na oslobađanje od upravnih pristojbi + 20 HRK državnih biljega (upravna pristojba) i 1500,00 kuna za polaganje stručnog ispita za privatnog detektiva, 950,00 za izdavanje dopuštenja za obavljanje detektivskih poslova, 20 HRK državnih biljega (upravna pristojba) i 260,00 kuna za izdavanje detektivske iskaznice, općom uplatnicom ili Internet bankarstvom

Broj računa za polaganje stručnog ispita za e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun: HR1210010051863000160

IBAN: HR12

Model: HR63

Poziv na broj : HR 7005-713-22632

Broj računa za izdavanje dopuštenja za e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun: HR1210010051863000160

IBAN: HR12

Model: HR64

Poziv na broj : HR 5002-RKDP-OIB

Broj računa za izdavanje iskaznica za e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun: HR1210010051863000160

IBAN: HR12

Model: HR63

Poziv na broj : HR 7005-713-23132

Nadležno tijelo i propisi

Policijske uprave,

Adresa:

e-pošta:

Zakon o privatnim detektivima (NN 24/09.)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje o dopuštenju za obavljanje detektivskih poslova

Detektivska iskaznica

Pravni lijekovi:

Upravni spor

Je li vam ova stranica bila korisna? Molimo unesite svoje komentare i prijedloge.