Stalni sudski procjenitelji

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Stalnim sudskim procjeniteljem može se imenovati fizička osoba koja:

 • je državljanin Republike Hrvatske, države članice Europske unije ili neke druge države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru
 • je nakon završene srednje škole radila najmanje 10 godina na poslovima u struci za koju se školovala ili samostalno obavljala obrtničku djelatnost odnosno najmanje 10 godina samostalno vodila obiteljsko gospodarstvo baveći se poljoprivredom ili šumarstvom
 • je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova sudskog procjenitelja

Za stalnog sudskog procjenitelja ne može se imenovati osoba za koju postoje zapreke za prijam u državnu službu ili joj je izrečena sigurnosna mjera dok traju pravne posljedice osude ili joj je izrečena zabrana bavljenja zanimanjem u vrijeme kada traži imenovanje za stalnog sudskog procjenitelja.

Potrebni dokumenti

 1. Zahtjev za imenovanje stalnim sudskim procjeniteljem
 2. Životopis
 3. Domovnica
 4. Svjedodžba odnosno diploma odgovarajuće struke
 5. Potvrda da je nakon završene srednje škole podnositelj zahtjeva najmanje 10 godina radio na poslovima u struci za koju se školovao, ili samostalno obavljao obrtničku djelatnost odnosno najmanje 10. godina samostalno vodio obiteljsko gospodarstvo baveći se poljoprivredom ili šumarstvom
 6. Potvrda nadležnog suda da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak.
 7. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova sudskog procjenitelja izdano od strane liječnika specijalista medicine rada.

Naknada

300 HRK sudske pristojbe

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model: Model: HR64

Poziv na broj: 5045-3507 – OIB platitelja

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC UPLATE IZ INOZEMSTVA NA RAČUN MINISTARSTVA FINANCIJA KOD HRVATSKE NARODNE BANKE

OBRAZAC REGULIRANE PROFESIJE

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: lpetrovic@pravosudje.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo pravosuđa (županijski ili trgovački sud nadležan prema mjestu prebivališta kandidata)

Vukovarska 49, Zagreb

lpetrovic@pravosudje.hr

 Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15 i 82/16)

Pravilnik o stalnim sudskim procjeniteljima (NN 64/98, 150/2005, 88/08 i 28/2013)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o imenovanju stalnim sudskim procjeniteljima

Pravni lijekovi

Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za imenovanje stalnim sudskim procjeniteljem dopuštena je žalba u roku od 15 dana po primitku istog. Žalba se predaje županijskom odnosno trgovačkom sudu koje je izdalo rješenja a o žalbi odlučuje Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.