Trgovanje emisijama stakleničkih plinova

Operater postojećeg postrojenja i operator zrakoplova koji ima Dozvolu za emisije stakleničkih plinova te verifikator dužni su otvoriti račun u Registru Unije.

Potrebni dokumenti:

Zahtjev za otvaranje osobnog računa ili računa za trgovanje

Zahtjev za otvaranje računa postrojenja

Zahtjev za otvaranje računa operatora zrakoplova

Zahtjev za otvaranje računa verifikatora

Zahtjev za zamjenu, promjenu, uklanjanje i dodavanje novih korisnika

Zahtjev za transakciju

Zahtjev za dodavanje računa na listu provjerenih računa

Izjava o neosuđivanosti

Potvrda o potpunosti, ažurnosti i istinitosti podataka na računu otvorenom u Hrvatskom dijelu Registra Unije

Naknada:

Nema

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

  • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
  • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
  • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
  • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može se na zahtjev dobiti e-poštom od nadležnog postupovnog tijela. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok za izdavanje odobrenja/rješenja je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva. Pri isporuci elektroničkim putem rješenje/odobrenje postaje izvršno kad je dostava istog zabilježena na poslužitelju za primanje takvih poruka, odnosno kod dostave klasičnom poštom u trenutku vlastoručnog potpisivanja zaprimljene dostavnice uz naznaku datuma primitka.
  • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC: Trgovanje emisijama stakleničkih plinova

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: info@haop.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi:

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

Radnička cesta 80/7 10 000 Zagreb

Tel: +385 (0)1 48 86 840

Fax: + 385 (0)1 48 26 173

info@haop.hr

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14 i 61/17)

Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije (NN 4/13)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Dozvola za emisije stakleničkih plinova

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.