Turistički vodiči

Turistički vodiči

Od 1. siječnja 2018. na snazi je novi Zakon o pružanju usluga u turizmu.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti
Turistički vodič je u pravilu fizička osoba – građanin, no može pružati usluge i osobno kao obrtnik ili trgovačko društvo, ukoliko ishodi rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča
Za izdavanje rješenja turistički vodič mora imati:

 • državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo članice Europske unije ili države članice Europskog gospodarskog prostora,
 • poslovnu sposobnost,
 • najmanje srednju stručnu spremu,
 • položen stručni ispit za turističkog vodiča,
 • znanje jezika na kojem će pružati usluge,
 • znanje hrvatskog jezika u mjeri dostatnoj za pružanje usluga,
 • ne smije mu biti izrečena i (trajati) mjera sigurnosti ili zaštitna mjera obavljanja poslova turističkog vodiča

Potrebni dokumenti
1.Zahtjev – vidi pod E-postupak
2.Preslika osobne iskaznice,
3.Preslika svjedodžbe ili diplome o završenom obrazovanju,
4.Svoju fotografiju veličine 25×20 mm (može se dostaviti u digitalnom obliku e-mailom ili na USB sticku u formatu 720×825 piksela i JPEG do 400kB)
5.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča
6.Dokaz o uplati za izradu iskaznice na račun AKD-e Zagreb

Iznos: 45,00 Kn
Broj računa: HR4723400091100035352
Poziv na broj: 00 OIB (turističkog vodiča)
Opis plaćanja: Ime i prezime vodiča

Naknada
Upravna pristojba

 • za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu sukladno Tar.br.1.

Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17)                     20 HRK

 • za rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama

sukladno Tar.br.2.1. Uredbe                                                                                 35 HRK

 • za rješenja koja izdaje Grad Zagreb sukladno Tar.br.2.2. Uredbe  50 HRK

Plaćanje upravnih pristojbi:

 • izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
 • u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima

Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:
– popuniti prema podacima navedenim uz nadležno tijelo kojem je podnesen zahtjev za ishođenje rješenja – podaci za uplatu upravne pristojbe

E-POSTUPAK za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča i izdavanje iskaznice

 • Obrazac izjave se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac zahtjeva se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Rješenje za pružanje usluga može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Kandidat može početi pružati usluge turističkog vodiča nakon što ishodi rješenje

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča i izdavanje iskaznice
Odjava pružanja usluga turističkog vodiča
e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba,Jedinstvena kontaktna točka
s naslovom: e-zahtjev – turistički vodič

Nadležno tijelo i propisi
Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba prema području za koje je položen stručni ispit
Iskaznicu turističkog vodiča izdaje u postupku izdavanja odobrenja za pružanje usluga turističkog vodiča nadležni ured, a ako je ispit položen za više županija, nadležni ured će turističkom vodiču na njegov zahtjev izdati iskaznicu za sva područja za koja turistički vodič ima rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča.

Propisi:

Odobrenje za obavljanje djelatnosti
Rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča
Pravni lijekovi
Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu turizma.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge. (Ukoliko imate upit, molimo da koristite obrazac za kontakt na vrhu stranice.)