Turistički vodiči

Turistički vodiči

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Turistički vodič je u pravilu fizička osoba – građanin, no može pružati usluge i osobno kao obrtnik ili trgovačko društvo, ukoliko ishodi rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča

Za izdavanje rješenja turistički vodič mora imati:

 • državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo članice Europske unije ili države članice Europskog gospodarskog prostora,
 • poslovnu sposobnost,
 • najmanje srednju stručnu spremu,
 • položen stručni ispit za turističkog vodiča,
 • znanje jezika na kojem će pružati usluge,
 • znanje hrvatskog jezika u mjeri dostatnoj za pružanje usluga,
 • ne smije mu biti izrečena i (trajati) mjera sigurnosti ili zaštitna mjera obavljanja poslova turističkog vodiča

Potrebni dokumenti

 1. Zahtjev – vidi pod E-postupak
 2. Preslika osobne iskaznice,
 3. Preslika svjedodžbe ili diplome o završenom obrazovanju,
 4. Svoju fotografiju veličine 25×20 mm (može se dostaviti u digitalnom obliku e-mailom ili na USB sticku u formatu 720×825 piksela i JPEG do 400kB)
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča
 6. Dokaz o uplati za izradu iskaznice na račun AKD-e Zagreb

Iznos: 45 HRK

Broj računa: HR4723400091100035352

Poziv na broj: 00 OIB (turističkog vodiča)

Opis plaćanja: Ime i prezime vodiča

Naknada

Upravna pristojba

 • za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu 20 HRK
 • za rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama 35 HRK
 • za rješenja koja izdaje Grad Zagreb 50 HRK

Plaćanje upravnih pristojbi:

 • izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
 • u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima

Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:

– popuniti prema podacima navedenim uz nadležno tijelo kojem je podnesen zahtjev za ishođenje rješenja – podaci za uplatu upravne pristojbe

E-POSTUPAK za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča i izdavanje iskaznice

 • Obrazac izjave se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac zahtjeva se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Rješenje za pružanje usluga može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Kandidat može početi pružati usluge turističkog vodiča nakon što ishodi rješenje

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča i izdavanje iskaznice

Odjava pružanja usluga turističkog vodiča

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba, Jedinstvena kontaktna točka

s naslovom: e-zahtjev – turistički vodič

Nadležno tijelo i propisi

Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba prema području za koje je položen stručni ispit

Ako je ispit položen za više županija, zahtjev se može podnijeti samo jednom od nadležnih ureda

Propisi:

Zakon o pružanju usluga u turizmu – neslužbeno pročišćeni tekst (NN 68/07, 88/10, 30/14, 89/14, 152/14)

Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08,120/08)

Pravilnik o upisniku turističkih vodiča (NN 50/08)

Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (NN 50/08, 90/08, 112/09, 33/10, 62/10)

Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama (NN 76/08)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu turizma.

Je li vam ova stranica bila korisna? Molimo unesite svoje komentare i prijedloge.