Usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu, u šumi šumoposjednika i u ribolovnom turizmu

–  poljoprivredne, šumarske, ribarske, edukativne i slične aktivnosti : omogućavanje sudjelovanja u poljoprivrednim aktivnostima kao što su: berba voća i povrća, ubiranje ljetine i slično, omogućavanje sudjelovanja u aktivnostima akvakulture kao što su: hranidba vodenih organizama, čišćenje uzgojnih instalacija, izlov vodenih organizama, prezentacija uzgoja vodenih organizama i slično, lov i ribolov te prezentacija načina lova i ribolova, vožnja kočijom, čamcem, biciklom, jahanje, pješačenje i slične aktivnosti, aktivnosti aktivnog i pustolovnog turizma, iznajmljivanje prostora, sredstava, pribora i opreme za pojedinu aktivnost, iznajmljivanje prostora za izlet i piknik, provođenje programa kreativnih i edukativnih radionica vezanih za poljoprivredu, akvakulturu, tradicijske obrte i slično, prezentacija poljoprivrednog gospodarstva, lovišta i šuma te prirodnih i kulturnih vrijednosti u okviru njih, posjeti etnozbirkama i slično za najviše 50 turista istodobno

Uvjeti za pružanje usluga

Ukoliko se pružaju aktivnosti aktivnog i pustolovnog turizma mogu se pružati pod uvjetima propisanim Zakonom za takve aktivnosti

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo turizma

Propisi

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.