Vođenje poslovanja

Postoji više općenitih obveza koje se tiču (gotovo) svih trgovačkih društava, a odnose se na:

  • Poreze, socijalna osiguranja, OIB
  • Radno zakonodavstvo – osnovne obveze poslodavca prema radniku
  • Boravak i rad, rad stranaca
  • Slobodu kretanja roba
  • Prava potrošača
  • Odobrenja za korištenje zaštićenog intelektualnog vlasništva
  • Norme poslovanja
  • Javnu nabavu

Više informacija možete naći u izborniku.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.