Zatvaranje trgovačkog društva

Trgovačko društvo može se zatvoriti, tj. prestaje postojati brisanjem iz sudskog registra, čemu u pravilu treba prethoditi postupak likvidacije ili stečaja. Likvidacija je dobrovoljna i provodi se kada je imovina društva dovoljna za podmirenje svih obveza društva. Stečaj se provodi kada postoje stečajni razlozi.

Ako se pokrene likvidacija i ustanovi da društvo ipak nema dovoljnu imovinu za podmirenje svih obveza društva, postupak se nastavlja kao u slučaju stečaja.

Premda se često koristi termin „mirovanje“ društva, pod kojim se smatra da društvo ne posluje, u tom slučaju društvo i dalje postoji kao pravni subjekt te je podložno svim propisima i obvezama koje proizlaze ih postojanja društva.

Društvo može prestati silom zakona i na temelju posebne sudske odluke ako tri godine za redom ne preda godišnja financijska izvješća.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.