Agencija za privremeno zapošljavanje

Agencija za privremeno zapošljavanje je poslodavac koji na temelju sporazuma o ustupanju radnika ustupa radnika (ustupljeni radnik) drugom poslodavcu (korisniku) za privremeno obavljanje poslova. Agencija za privremeno zapošljavanje može osim spomenute djelatnosti obavljati i djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem (posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje i obrazovanje u cilju povećanja zapošljivosti radne snage), djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja te djelatnosti savjetovanja u vezi s upravljanjem.

SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedeće dokumentacije, odnosno ispunjavanje sljedećih uvjeta:

  • Dokaz o registraciji za navedenu djelatnost (u EU/EGP) kao preslika izvatka iz odgovarajućeg registra – na temelju kojega se vrši upis u evidenciju ministarstva nadležnog za rad, što je uvjet za započinjanje posla; pritom agencija ne smije biti registrirana za neke druge djelatnosti
  • zahtjev za upis u evidenciju potpisan od strane ovlaštene osobe za zastupanje

Agencija je dužna dostaviti ministarstvu statističke podatke o ustupljenim radnicima na način propisan pravilnikom, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu. Podaci se dostavljaju isključivo u elektroničkom obliku putem posebne aplikacije – Privremeno zapošljavanje.

Agencije su dužne u pravnom prometu, u poslovnim ispravama, na svakom dopisu i ugovoru navesti broj pod kojim su upisane u evidenciju ministarstva.


Naknade

Nema


Prijava

pisarnica@mrosp.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

+385 1 6106 671

pisarnica@mrosp.hr

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19 i 152/22)

Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova (NN 98/18)


Odobrenje

O prijavi u evidenciju ministarstvo izdaje potvrdu koja sadrži broj pod kojim je agencija upisana te datum upisa.

Rok za izdavanje potvrde: 10 dana.


Pravni lijekovi

U bilo kojem se roku može na pisarnica@mrosp.hr čelniku nadležnog Ministarstva izjaviti prigovor. Čelnik tijela odlučuje o prigovoru rješenjem u roku 8 dana od dana izjavljivanja prigovora. Protiv negativnog rješenja čelnika tijela može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RH u roku od 30 dana od dostave osporene odluke.

Datum posljednjeg ažuriranja: 23. veljače 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.