Agencija za privremeno zapošljavanje

Agencija za privremeno zapošljavanje jest poslodavac koji na temelju sporazuma o ustupanju radnika ustupa radnika (ustupljeni radnik) drugom poslodavcu (korisnik) za privremeno obavljanje poslova.

UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Agencija može obavljati poslove ustupanja radnika korisnicima pod uvjetom da je registrirana prema posebnom propisu i upisana u evidenciju Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Agencija za privremeno zapošljavanje može osim spomenute djelatnosti obavljati i djelatnost u vezi sa zapošljavanjem, pod uvjetom da za to posjeduje odgovarajuću dozvolu Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

NADLEŽNO TIJELO

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 6106-311

E-mail: info@mrms.hr

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za upis u Evidenciju potrebno je dostaviti:

  • dokaz o registraciji (preslika rješenja o upisu u sudski odnosno obrtni registar)
  • 40 kuna upravne pristojbe
  • popratni dopis za prijavu i upis u evidenciju Ministarstva.

TROŠKOVI 40 kuna upravne pristojbe

ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Ulica grada Vukovara 78 10 000 Zagreb

PROPISI KOJIMA SE UREĐUJE DJELATNOST: dostupni online na stranicama Narodnih novina

  • Zakon o radu (NN 93/14)

Datum zadnje izmjene: 7.5.2014.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.