Djelatnost dadilje

Uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilje

Centar za socijalnu skrb u sjedištu jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Centar za socijalnu skrb Grada Zagreba obavlja poslove vezane uz obavljanje djelatnosti dadilje, koji su prema Zakonu od dadiljama ranije bili u nadležnosti obiteljskog centra (Zakon o socijalnoj skrbi, Narodne novine, broj: 157/13).

Centar za socijalnu skrb odlučuje u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje; odlučuje u prvom stupnju o upisu dadilje u imenik dadilja te upisu pomoćnih dadilja u imenik pomoćnih dadilja; vodi registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje te imenike dadilja i pomoćnih dadilja te provodi stručni nadzor nad provedbom posebnog propisa kojim se uređuje djelatnost dadilja.

 • Centar za socijalnu skrb utvrđuje ispunjavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje koja obuhvaća pružanje usluga čuvanja, brige i skrbi za djecu u dobi do 14 godina u stambenom ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilje ili u stambenom prostoru roditelja.
 • Djelatnost dadilje može obavljati obrtnik koji ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje.
 • Poslove dadilje, koji se obavljaju u okviru registrirane djelatnosti obavlja osoba koja ispunjava osobne i stručne uvjete za obavljanje poslova dadilje, a obavlja ih kao obrtnik, odnosno kao zaposlenik obrta.
 • Neovisno o tome da li poslove dadilje obavlja kao obrtnik ili kao zaposlenik obrta, dadilja mora biti upisana u imenik dadilja.

Postupak ispitivanja uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje pokreće se na zahtjev stranke/obrtnika podnesenog centru za socijalnu skrb. Na temelju provedenog postupka kojim je usvojen zahtjev stranke, centar za socijalnu skrb po službenoj dužnosti izvršava upis stranke u registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje.

Potrebni dokumenti

 1. Ako osoba želi obavljati djelatnost dadilje kao obrtnik s vlastitim obrtom, mora ishoditi rješenje centra za socijalnu skrb o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje za koje je potrebno podnijeti sljedeću dokumentaciju:
 • akt o upisu obrta u obrtni registar
 • rješenje o upisu obrtnika u imenik dadilja
 • rješenje ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba o ispunjavanju prostornih uvjeta
 • ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravateljskim društvom
 1. Ako osoba želi obavljati poslove dadilje kao zaposlenik obrta mora biti samo upisana u imenik dadilja temeljem ispunjenih pretpostavki propisanih Zakonom.

Naknada

Upravna pristojba u iznosu 50,00 kn po Tar. br. 2. stavku 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (NN, 115/16) naplaćuje se u nadležnom centru za socijalnu skrb.

Popis centara za socijalnu skrb dostupan je na web stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku http://www.mdomsp.hr

Uvjeti za ispunjavanje uvjeta za dadilju i pomoćnu dadilju

U Imenik dadilja mora biti upisana osoba koja želi obavljati djelatnost dadilje kao obrtnik s vlastitim obrtom, ili koja želi obavljati poslove dadilje kao zaposlenik obrta. Upis u imenik dadilja provodi se na zahtjev dadilje, temeljem kojeg centar za socijalnu skrb donosi rješenje o upisu u imenik kojim se utvrđuje ispunjavanje uvjeta za dadilju i odobrava upis u Imenik dadilja.

Pomoćna dadilja je fizička osoba koja je zaposlena kod obrtnika koji obavlja djelatnost dadilje te koja neposredno i osobno pruža pomoć dadilji u čuvanju i skrbi za djecu, a upisana je u Imenik pomoćnih dadilja. Upis u imenik pomoćnih dadilja provodi se na zahtjev pomoćne dadilje, temeljem kojeg centar za socijalnu skrb donosi rješenje o upisu u imenik kojim se utvrđuje ispunjavanje uvjeta za pomoćnu dadilju i odobrava upis u Imenik pomoćnih dadilja.

Dodatne obveze

 1. Obrtnik je dužan svaku promjenu okolnosti, odnosno podataka, koji se evidentiraju u Registru dadilja prijaviti nadležnom centru za socijalnu skrb.
 2. Svaku promjenu podataka koji se upisuju u imenik dadilja, odnosno pomoćnih dadilja, dadilja, odnosno pomoćna dadilja dužna je prijaviti nadležnom centru za socijalnu skrb radi upisa promjene u imenik dadilja, odnosno imenik pomoćnih dadilja.

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela (centra za socijalnu skrb), zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Stranka može započeti obavljati djelatnost dadilje nakon što dostavi pravomoćno rješenje nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba.

OBRAZAC Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje

OBRAZAC Zahtjev za upis u imenik dadilja

OBRAZAC Zahtjev za upis u imenik pomoćnih dadilja

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: putem nadležnog centra za socijalnu skrb

(Popis centara za socijalnu skrb dostupan je na web stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku http://www.mdomsp.hr)

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb

Tel. +385 (0) 555 7111

ministarstvo@mdomsp.hr

 • Zakon o dadiljama (NN, 37/13)
 • Pravilnik o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje (NN, 74/13)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra osoba koje obavljaju djelatnost dadilje, te obliku, sadržaju i načinu vođenja imenika dadilja i imenika pomoćnih dadilja (NN, 96/13)
 • Pravilnik o načinu provođenja nadzora nad obavljanjem djelatnosti dadilje (NN, 96/13)
 • Odluka o donošenju programa osposobljavanje za poslove dadilje (NN, 89/13)

Popis centara za socijalnu skrb dostupan je na web stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku http://www.mdomsp.hr

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

 • Rješenje o upisu u obrtni registar s registriranom djelatnošću dadilje.
 • Rješenje o upisu u imenik dadilja
 • Rješenje o ispunjavanju prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje

Pravni lijekovi

Na rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje može se izjaviti žalba Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Na rješenje kojim će se u slučaju prestanka ispunjavanja nekog od uvjeta iz ovoga Zakona ukinuti rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje može se izjaviti žalba Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Na rješenje o ispunjavanju uvjeta za pomoćnu dadilju može se izjaviti žalba Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Na rješenje o brisanju obrtnika iz Registra može se izjaviti žalba Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Na rješenje o upisu dadilje u imenik dadilja, kao i na rješenje o upisu pomoćne dadilje u imenik pomoćnih dadilja može se izjaviti žalba Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Na rješenje o brisanju dadilje iz imenika dadilja može se izjaviti žalba Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba donosi rješenje kojim utvrđuje jesu li ispunjeni prostorni uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilje propisani Pravilnikom o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje. Protiv navedenog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Dodatni materijali

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.