Djelatnost u svezi sa zapošljavanjem

Djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem uključuju posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, te obrazovanje u cilju povećanja zapošljivosti radne snage.

Uz obavljanje djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem, pravne i fizičke osobe mogu još samo obavljati djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja, djelatnosti savjetovanja u vezi s upravljanjem te djelatnost ustupanja radnika korisnicima za privremeno obavljanje poslova.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem dužne su voditi evidenciju o osobama koje traže zaposlenje, poslodavcima koji traže zaposlenike, traženim radnicima i zaposlenim radnicima.

Navedeni podaci dostavljaju se Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike elektroničkim putem na Obrascu ODP-1, i to:

– za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja, najkasnije do 31. srpnja

– za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca najkasnije do 31. siječnja iduće godine.

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj te čekanja prethodne provjere.

U tom slučaju, šalje se e-izjava odnosno obavijest na pisarnica@mrosp.hr, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

  • dokaz o registraciji poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedeće dokumentacije, odnosno ispunjavanje sljedećih uvjeta:

  • zahtjev za upis u evidenciju
  • dokaz o registraciji u Hrvatskoj; ukoliko se ne dostavi preslika rješenja o upisu u odgovarajući registar RH nadležno će tijelo izvršiti provjeru

Naknade

Nema


Prijava

pisarnica@mrosp.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

+385 1 6106 311

pisarnica@mrosp.hr

Zakon o tržištu rada (NN 118/18, 32/20 i 18/22)

Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (NN 28/19)


Odobrenje

Potvrda o upisu u Knjigu evidencije pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem

Rok: 10 dana


Pravni lijekovi

Može se na pisarnica@mrosp.hr čelniku nadležnog Ministarstva izjaviti prigovor. Čelnik tijela odlučuje o prigovoru rješenjem u roku 8 dana od dana izjavljivanja prigovora. Protiv negativnog rješenja čelnika tijela može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RH u roku od 30 dana od dostave osporene odluke.

Datum zadnjeg ažuriranja: 28. veljače 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.