Gospodarsko korištenje nepokretnog kulturnog dobra temeljem koncesije

 1. SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi, možete slobodno pružati usluge na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu
 • Slanje e-obavijesti o povremenom/privremenom pružanju usluge, bez poslovnog nastana.
 1. ZAHTJEVI ZA POSLOVNI NASTAN
 • Uz prijavu za upis podataka u Upisnik koncesija na kulturnom dobru potrebno je priložiti ugovor o koncesiji u izvorniku ili kao ovjerenu presliku, u roku 10 dana od potpisivanja ugovora o koncesiji
 • Uz prijavu za upis promjene podataka u Upisnik potrebno je priložiti dodatak ugovoru o koncesiji u izvorniku ili kao ovjerenu presliku, u roku 10 dana od dana nastanka promjene
 • Prijava za upis podataka o prestanku ugovora o koncesiji, dostavlja se u roku 10 dana od dana prestanka ugovora o koncesiji

Naknade

Nema

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

 •  Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima – sve u skeniram PDF obliku ili jpg obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC PRIJAVE ZA UPIS PODATAKA U UPISNIK KONCESIJA NA KULTURNOM DOBRU

OBRAZAC PRIJAVE ZA UPIS PROMJENE PODATAKA U UPISNIK KONCESIJA NA KULTURNOM DOBRU

OBRAZAC PRIJAVE ZA UPIS PODATAKA O PRESTANKU UGOVORA O KONCESIJI U UPISNIK KONCESIJA NA KULTURNOM DOBRU

e-pošta za slanje dokumentacije: pisarnica@min-kulture.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Info: na registriranu e-poštu dobit ćete potvrdu o slanju zahtjeva i potvrdu o ishođenju odobrenja.

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Runjaninova 2, 10 000 Zagreb

+385 1 4866 200

pisarnica@min-kulture.hr

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

(NN 69/99151/03157/03 Ispravak, 87/0988/1061/11 , 25/12136/12 157/13,152/14, 44/17 i 90/18)

Zakon o koncesijama (NN 69/17)

Pravilnik o upisniku koncesija na kulturnom dobru (NN 77/15)

Odobrenje

Obavijest o upisu u Upisnik

Pravni lijekovi i žalbe

Prigovor se podnosi ministru kulture. Ministar kulture odlučuje o prigovoru rješenjem u roku od 8 dana od dana izjavljivanja prigovora.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela.

Datum ažuriranja: 31.7.2019.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.