Isključivanje postrojenja iz trgovanja emisijskim jedinicama za operatere postrojenja koji emitiraju manje od 2.500 t CO2eq

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj te čekanja prethodne provjere. Pritom se moraju ispuniti sljedeći uvjeti koji su isti kao i kod opcije poslovnog nastana. Razlika je što se kod prve opcije šalje e-izjava izravno nadležnom tijelu na pisarnica@mingor.hr ili ets-postrojenja@mingor.hr uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

 • Zahtjev za isključenje iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama (obrazac) kojem se prilažu dokumenti u nastavku
 • dokaz o emisijama stakleničkih plinova ispod 2.500 tona ekvivalentna ugljikova dioksida u 2016., 2017. i 2018. godini, u skladu s verificiranim izvješćem o emisijama
 • dokaz o praćenju i izvješćivanju o godišnjim emisijama stakleničkih plinova
 • dokaz o pričuvnim ili pomoćnim jedinicama postrojenja koje su radile manje od 300 radnih sati godišnje u 2016., 2017. i 2018. godini

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te dostavu sljedeće dokumentacije na pisarnica@mingor.hr ili ets-postrojenja@mingor.hr, odnosno ispunjavanje sljedećih uvjeta: 

 • Zahtjev za isključenje iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama (obrazac) kojem se prilažu dokumenti u nastavku
 • dokaz o emisijama stakleničkih plinova ispod 2.500 tona ekvivalentna ugljikova dioksida u 2016., 2017. i 2018. godini, u skladu s verificiranim izvješćem o emisijama
 • dokaz o praćenju i izvješćivanju o godišnjim emisijama stakleničkih plinova
 • dokaz o pričuvnim ili pomoćnim jedinicama postrojenja koje su radile manje od 300 radnih sati godišnje u 2016., 2017. i 2018. godini

Dostava fotografiranih ili skeniranih sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata) na pisarnica@mingor.hr ili ets-postrojenja@mingor.hr:

 • Uz zahtjev se prilažu traženi privitci:
 • izvješće o godišnjim emisijama stakleničkih plinova za 2016., 2017. i 2018. godinu
 • verifikacijsko izvješće kojim dokazuje da su emisije stakleničkih plinova iz postrojenja manje od 2.500 tona ekvivalenta ugljikovog dioksida u svakoj od 3 navedene godine, isključujući emisije iz biomase
 • dokaz o praćenju i izvješćivanju o godišnjim emisijama stakleničkih plinova
 • dokaz o pričuvnim ili pomoćnim jedinicama postrojenja koje su radile manje od 300 radnih sati godišnje u 2016., 2017. i 2018. godini

Naknade

Nema


Prijava

pisarnica@mingor.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

+385 1 3717 111

pisarnica@mingor.hr

ets-postrojenja@mingor.hr

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19)

Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (NN 89/20)

Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova (NN 89/20)


Odobrenje 

Rješenje o isključenju postrojenja iz trgovanja emisijskim jedinicama koje ima emisije stakleničkih plinova manje od 2.500 t CO2eq

Rok ishođenja: 30 dana


Pravni lijekovi

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor u roku 30 dana nadležnom Upravnom sudu:

Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.

Datum zadnjeg ažuriranja: 4. veljače 2022.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.