Ispitivanje i obilježavanje žigom vatrenog oružja

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

 1. registrirano trgovačko društvo pri nadležnom trgovačkom sudu
 2. dovoljan broj djelatnika za obavljanje poslova ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja, i to:

– tehničkog direktora, inženjera strojarske struke, sa znanjem engleskog ili njemačkog ili francuskog jezika te iskustvom u proizvodnji ili servisiranju vatrenog oružja ili s uvjerenjem o završenom stručnom osposobljavanju ili radnom iskustvu u nekom od zavoda (ustanova) za ispitivanje i obilježavanje žigom vatrenog oružja priznatom od strane Stalne međunarodne komisije za ispitivanje lakog oružja – Commission Internationale Permanente d’Epreuve des Armes Portatives (u daljnjem tekstu: C.I.P.)

– djelatnike strojarske struke (inženjere, tehničare i kvalificirane djelatnike) s iskustvom u proizvodnji ili servisiranju vatrenog oružja ili s uvjerenjem o završenom stručnom osposobljavanju ili radnom iskustvu u nekom od zavoda (ustanova) za ispitivanje i obilježavanje žigom vatrenog oružja priznatom od strane C.I.P.-a

 1. u pogledu tehničke normizacije i provedbe ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja, organizacijski mora biti ustrojena sukladno regulativi C.I.P.-a, te mora imati uspostavljen sustav kontrole kvalitete
 2. prostorije za ispitivanje i obilježavanje žigom vatrenog oružja, prostorije za probno ispaljivanje streljiva opremljene odgovarajućim zaustavljačima ispaljenih zrna (sačme) streljiva kao i uređajima za ventilaciju i zaštitu od buke
 3. odgovarajuća oprema, instrumenti i alati potrebni za provođenje ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja, a minimalno: prihvati za različite vrste oružja, instrumenti za provođenje kontrole dimenzija, instrumenti za mjerenje tvrdoće, instrumenti za registriranje pukotina, uređaji i alati za graviranje i žigosanje te uređaji za mjerenje pritiska
 4. općim aktom mora propisati mjere za zaštitu podataka (vođenje bilješki i arhiva, čuvanje dokumentacije, zaštita internih digitalnih evidencija, podataka o među laboratorijskoj suradnji te razmijenjenih podataka) i način provedbe tih mjera te mora jamčiti profesionalnu povjerljivost podataka i sigurnost poslovne suradnje
 5. svi zaposlenici ovlaštene pravne osobe koji neposredno obavljaju poslove ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja moraju:

– imati navršenu 21 godina života (iznimno mogu imati 18. godina života ukoliko su osposobljeni za zvanje  majstora – puškara), biti neosuđivani i protiv njih se ne smiju voditi postupci za određena kaznena djela i prekršaje te ne postojanje drugih okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zlouporabljeno

– biti zdravstveno sposobni za držanje i nošenje oružja

– imati dokaz da raspolažu tehničkim znanjem i vještinom za pravilnu uporabu oružja i da poznaju propise koji se odnose na držanje ili držanje i nošenje oružja

Potrebni dokumenti

Ne postoji obrazac zahtjeva, već ga stranka sama sastavlja. Uz zahtjev prilaže:

 1. izvod iz sudskog registra
 2. dokaz o zaposlenju dovoljnog broja djelatnika za obavljanje poslova ispitivanja
 3. dokaz o organizacijskom ustroju sukladno regulativi C.I.P.-a i uspostavljenom sustavu kontrole kvalitete
 4. dokaz o posjedovanju prostorija za ispitivanje i obilježavanje žigom vatrenog oružja, prostorije za probno ispaljivanje streljiva opremljene odgovarajućim zaustavljačima ispaljenih zrna (sačme) streljiva kao i uređajima za ventilaciju i zaštitu od buke.
 5. dokaz o posjedovanju odgovarajuće opreme, instrumenta i alata potrebnih za provođenje ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja
 6. dokaz o mjerama za zaštitu podataka

Naknada

20 HRK državnih biljega (upravna pristojba) + 250 HRK općom uplatnicom ili Internet bankarstvom

Broj računa za e-plaćanje: HR1210010051863000160

Primatelj: državni proračun

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR65

Poziv na broj: 7005-477-OIB

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih  poslova (http://www.mup.hr, http://www.mup.hr/41.aspx)

Adresa: Ilica 335, 10000 Zagreb

e-pošta: pitanja@mup.hr

 1. Zakon o oružju („Narodne novine“, broj: 63/07., 146/08. i 59/12.)
 1. Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba za obavljanje poslova ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja („Narodne novine“, broj: 15/13.)
 1. Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja („Narodne novine“, broj: 22/13.)
 1. Pravilnik o načinu i postupku izvještavanja nadležnog tijela o promjeni zdravstvenog stanja vlasnika oružja („Narodne novine“, broj: 22/13.)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje kojim se odobrava obavljanje djelatnosti  ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja

Pravni lijekovi

upravni spor

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.