Usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima

SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi, možete slobodno pružati usluge na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu, uz uvjet da:

  • dostavi pisanu izjavu o pružanju usluge na privremenoj i povremenoj osnovi koju dostavlja Jedinstvenoj kontaktnoj točki za usluge
  • dužan je korisnike usluga osigurati od posljedica nesretnog slučaja, sklapanjem ugovora s osiguravateljem u Republici Hrvatskoj ili državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije
  1. ZAHTJEVI ZA POSLOVNI NASTAN

Uvjeti za pružanje usluga

  • imati registriranu djelatnost za pružanje usluga u turizmu
  • dužan je korisnike usluga osigurati od posljedica nesretnog slučaja, sklapanjem ugovora s osiguravateljem u Republici Hrvatskoj ili državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije

Naknada

Nema

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo turizma

Prisavlje 14 , 10 000 Zagreb

+385 1 6169 243

pravni@mint.hr

Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20) uređuje usluge u turizmu, način i uvjeti za pružanje tih usluga, nadzor i upravne mjere

Odobrenje

Nema

Sve informacije proizlaze iz propisa o djelokrugu nadležnog tijela.

Datum ažuriranja: 06.05.2020.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.