Usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj, te čekanja prethodne provjere.

U tom slučaju, šalje se e-izjava Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno nadležnom tijelu na pravni@mints.hr, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata). Usluga se može pružati uz ispunjavanje uvjeta za poslovni nastan (Druga opcija).

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te dostavu sljedeće dokumentacije, odnosno ispunjavanje sljedećih uvjeta:

Uz obavijest o početku pružanja usluga turističke agencije treba priložiti podatke o

  • poslovnom subjektu, OIB-u i sjedištu
  • adresi svakog prostora u kojem se pružaju usluge
  • sva vozila registrirati i osigurati sukladno posebnim propisima kojima se regulira registracija i osiguranje, uključujući osiguranje vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja prilikom iznajmljivanja vozila bez vozača
  • imati najmanje jedan poslovni prostor koji može biti: poslovnica uređena za prijam putnika, kiosk u kojem se ili iz kojeg se pružaju usluge ili poslovni prostor iz kojeg se pružaju usluge (šalter) odnosno pult ako se isti nalaze u objektima namijenjenim trgovačkim aktivnostima, u hotelima, u sajamskim prostorijama, na kolodvorima ili terminalima za javne usluge kopnenog, pomorskog ili zračnog prijevoza i slično
  • imati osigurana parkirališna mjesta za primopredaju vozila
  • sklopiti s putnikom ugovor o najmu vozila koji obvezno mora sadržavati podatke o pružatelju usluge i korisniku usluge (ime i prezime, datum rođenja i broj identifikacijske isprave), iznajmljenom vozilu (registarska oznaka vozila), predviđenom trajanju najma te voditi evidenciju o sklopljenim ugovorima i podacima putem sustava Središnjeg registra
  • upoznati putnika s općim uvjetima najma vozila te ih staviti na raspolaganje putniku u pisanom obliku na hrvatskom i/ili engleskom jeziku

Naknada

Nema


Prijava

Obavijest o početku pružanja usluga iznajmljivanja vozila

Promjena podataka pružanja usluga iznajmljivanja vozila

pravni@mints.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)

Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo turizma i sporta

Prisavlje 14 , 10 000 Zagreb

+385 1 6169 243

pravni@mints.hr

Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20 i 70/21 – pročišćeni tekst)

Pravilnik o registraciji i označavanju vozila (NN 130/17)


Odobrenje

Upis u Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu Ministarstva turizma i sporta, temeljem obavijesti, a do uspostave Središnjeg registra, na stranici Ministarstva objavljivat će se, slijedom obavijesti ili prijave Popis pružatelja usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car) odnosno prostora u kojima te podaci iz tih obavijesti ili prijava.

Datum ažuriranja: 11. siječnja 2022.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.