Izvođenje glasnog pucnja

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj, te čekanja prethodne provjere.

U tom slučaju, šalje se e-izjava na info@mup.hr, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

 • dokaz o registraciji poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a; da nema zabrane obavljanja djelatnosti; dokaz o obavljanju djelatnosti najmanje 2 godine tijekom prethodnih 10 godina
 • dokaz o kvalifikaciji

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA 

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao pravnim osobama i obrtima omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedeće dokumentacije, odnosno ispunjavanje sljedećih uvjeta:

 • akt o upisu pravne osobe ili obrta u sudski odnosno obrtni registar
 • dokaz da pravna osoba ili obrt ima zaposlenu najmanje jednu osobu odgovornu za uporabu eksplozivnih tvari pri izvođenju glasnog pucanja ili da udruga ima najmanje jednog člana koji je odgovoran za uporabu eksplozivnih tvari pri izvođenju glasnog pucanja
 • uporabnu dozvolu za građevinu u kojoj će skladištiti eksplozivne tvari ili ormar za skladištenje eksplozivnih tvari
 • ako je odgovorna osoba stranac, dokaze da stranac zna hrvatski jezik i latinično pismo
 • naziv banke i broj pravovaljanog računa banke čiji je deponent
 • dokaz da odgovorna osoba ima navršenih 18 godina života
 • da je odgovorna osoba stručno osposobljena za rukovanje eksplozivnim tvarima pri izvođenju glasnog pucanja
 • da je odgovorna osoba zdravstveno sposobna za rukovanje eksplozivnim tvarima pri izvođenju glasnog pucanja
 • dokaz o nekažnjavanju za kaznena djela i prekršaje s elementima nasilja

Naknade

Nema


Prijava

info@mup.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova

Vukovarska 33, 10 000 Zagreb

+385 1 6122 111

info@mup.hr

Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN  70/17, 141/20 i 114/22)

Pravilnik o izvođenju glasnog pucanja (NN 74/22)


Odobrenje

Rješenje za obavljanje poslova izvođenja glasnog pucnja

Rok ishođenja: 30 dana


Pravni lijekovi

Mogućnost upravnog spora u roku od 30 dana Upravnom sudu nadležnom po mjestu nastana pravne osobe ili obrta ili info@mup.hr .

Datum zadnjeg ažuriranja: 3. ožujka 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.