Kazališna i glazbeno-scenska djelatnost

 1. SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi, možete slobodno pružati usluge na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu
 • Slanje e-obavijesti o povremenom/privremenom pružanju usluge, bez poslovnog nastana.
 1. ZAHTJEVI ZA POSLOVNI NASTAN
 • Privatna kazališta i privatne kazališne družine mogu se osnivati kao ustanove, trgovačka društva i umjetničke organizacije
 • Zahtjev za osnivanje kazališta (popis nadležnih ureda je u nastavku)
 • Upis u Očevidnik kazališta, u roku 8 dana od dana pravomoćnosti rješenja o upisu u sudski ili drugi registar

Naknade

Nema

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima – sve u skeniram PDF obliku ili jpg obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC PRIJAVE ZA UPIS U OČEVIDNIK KAZALIŠTA

e-pošta za slanje dokumentacije: pisarnica@min-kulture.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Info: na registriranu e-poštu dobit ćete potvrdu o slanju zahtjeva i potvrdu o ishođenju odobrenja.

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport; oks@zagreb.hr

Primorsko-goranska županija; pisarnica@udu-pgz.hr

Međimurska županija; pisarnica@udu-mz.hr/

 Splitsko-dalmatinska županija; prosvjeta-kultura@udu-sdz.hr

 Karlovačka županija; pisarnica@udukz.hr

 Varaždinska županija; drustvene.djelatnosti@uduvz.hr

 Zadarska županija; pisarnica@udu-zz.hr, drustvene@udu-zz.hr

 Osječko-baranjska županija; pisarnica@udu-obz.hr

 Šibensko–kninska županija; drustvene-djelatnosti@udu-skz.hr

 Brodsko-posavska županija; vesna.blumensajn@udubpz.hr

 Sisačko-moslavačka županija; kultura@udu-smz.hr

 Bjelovarsko-bilogorska županija; pisarnica_bjelovar@udubbz.hr, drustvene.djelatnosti@udubbz.hr

 Ličko-senjska županija; pisarnica@ls-državna-uprava.hr, pisarnica-otocac@ls-drzavna-uprava.hr, silvana.lopac@ls-drzavna-uprava.hr

 Zagrebačka županija; sanja.kozlica@uduzz.hr, dubravka.martic@uduzz.hr

 Istarska županija; mikacan@udu-istra.hr

 Koprivničko-križevačka županija; pisarnica@udu-kckz.hr

 Krapinsko-zagorska županija; pisarnica@udu-kzz.hr

 Dubrovačko-neretvanska županija; mare.mihocevic@udu-dnz.hr

 Virovitičko-podravska županija; kultura@uduvpz.hr

 Vukovarsko-srijemska županija; prosvjeta.vk@udu-vsz.hr

 Požeško-slavonska županija, zpavelic@udu-pozega.hr

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo kulture

Uprava za razvoj kulture i umjetnosti i međunarodnu kulturnu suradnju

Runjaninova 2, 10 000 Zagreb

+385 1 4866 200

pisarnica@min-kulture.hr

Zakon o kazalištima (NN 71/06, NN 121/13, NN 26/14)

Pravilnik o očevidniku kazališta (NN 35/2007, 110/16)

Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, 44/96 – Ispravak)

Odobrenje

Rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje kazališta i kazališne kuće

Rok ishođenja: do 30 dana

Pravni lijekovi i žalbe

Protiv rješenja kojim se utvrđuju uvjeti za osnivanje kazališta i kazališne kuće, žalba se podnosi Ministarstvu kulture u roku 15 dana od dana dostave rješenja. Ministarstvo kulture ispitat će je li žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe. Ispituje zakonitost i ocjenjuje svrhovitost pobijanog rješenja u granicama zahtjeva iz žalbe, ali nije pri tome vezano žalbenim razlozima. Rok za donošenje rješenja: najkasnije u roku 60 dana od dana predaje uredne žalbe.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela.

Datum ažuriranja: 31.7.2019.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.