Kombinirani prijevoz tereta

SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj.

Pritom se zahtjev za izdavanje rješenja kojim se ostvaruje pravo na poticaje u kombiniranom prijevozu tereta podnosi u skeniranom obliku na promet.zeljeznice@mmpi.hr ili na adresu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Uprave za željezničku infrastrukturu i promet te se dostavlja sljedeća dokumentacija:

A) obrazac zahtjeva za izdavanje rješenja kojim se ostvaruje pravo na poticaje u kombiniranom prijevozu tereta sa sljedećim podacima podnositelja zahtjeva:

 • ime i prezime / naziv pravne osobe
 • OIB
 • Adresa stanovanja / sjedište
 • Kontakt (telefon, mobitel, e-pošta)
 • Naziv banke i broj žiro računa (IBAN)
 • Kratki opis za što se poticaj traži (prijevoz tereta željeznicom, unutarnjim vodama ili morem ili cestovnom dionicom)
 • Podaci o ostvarenom prijevozu:
   1. broj kamiona, prikolica, poluprikolica, s vučnim vozilom ili bez njega, izmjenjivih sanduka ili kontejnera od 20 stopa ili više odnosno prijeđene vlak kilometre, ako se radi o prijevozu tereta željeznicom, unutarnjim vodama ili morem (organizator prijevoza odnosno željeznički prijevoznik) ili
   2. broj prijevoza tereta u početnoj i/ili završnoj dionici kada se radi o prijevozu tereta cestovnom dionicom te registracijsku oznaku vozila (vlasnik ili korisnik motornih i priključnih vozila)
 • razdoblje za koje se traži isplata poticaja
 • potpis

B) obrazac izjave o korištenju potpora male vrijednosti

C) dokumentacija potrebna prema Uredbi 60/11/EEZ (kako je izmijenjena Uredbom 569/2008/EZ) kako slijedi:

 • Prijevozni dokument koji sadrži sljedeće informacije:
  1. ime i adresu pošiljatelja
  2. vrstu i težinu tereta
  3. mjesto i datum primitka tereta za prijevoz
  4. mjesto isporuke tereta
  5. otpremnici i drugi posrednici u prijevozu na zahtjev svojih vlada ili Komisije dostavljaju sve informacije koje se odnose na pružene usluge i primijenjene cijene i uvjete

D) Ostali prijevozni dokumenti kojima se dokazuje kombinirani prijevoz tereta


Prijava

promet.zeljeznice@mmpi.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

+385 1 3784 543

promet.zeljeznice@mmpi.hr

Zakon o kombiniranom prijevozu tereta (NN 120/16) – čl. 1. do 10.

Pravilnik o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta (NN 5/18) – čl. 1. do 10.


Odobrenje

Rješenje kojim se ostvaruje pravo na poticaje u kombiniranom prijevozu tereta

Rok ishođenja: 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva


Pravni lijekovi

Protiv rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku 30 dana od dana dostave rješenja.


Napomena

Programom poticaja kombiniranog prijevoza tereta obuhvaćeno je razdoblje do 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2022.

Datum zadnjeg ažuriranja: 13. prosinca 2022.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.