Ljekarnička djelatnost

Zahtjevi

  1. Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i ostala dokumentacija podnosi se poštom na adresu Hrvatska ljekarnička komora, Zagreb, Martićeva 27
  2. Skenirani zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije može se dostaviti na e mail adresu Hrvatske ljekarničke komore hljk@hljk.hr

Naknade

1.600 HRK za opće postupke

400HRK za automatske postupke

Uputa za plaćanje:

Korisnik: Hrvatska ljekarnička komora

IBAN: HR8523600001101243041

Model:HR00

Poziv na broj: OIB uplatitelja

Svrha uplate: trošak postupka

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska ljekarnička komora

Martićeva 27

10 000 Zagreb

+385 1 4616 805

hljk@hljk.hr

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju  inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20)

Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 89/13)

Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

http://www.hljk.hr/tabid/1242/Default.aspx

Odobrenje

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Pravni lijekovi i žalbe

Protiv rješenja kandidat ima pravo žalbe Ministarstvu zdravstva. Žalba se podnosi putem Hrvatske ljekarničke komore u pisanom obliku u dva primjerka, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 35 HRK.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.