Muzejska djelatnost

 1. SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi, možete slobodno pružati usluge na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu
 • Slanje e-obavijesti o povremenom/privremenom pružanju usluge, bez poslovnog nastana.
 1. ZAHTJEVI ZA POSLOVNI NASTAN
 • zahtjev za osnivanje
 • popis predmeta s osnovnim identifikacijskim podacima (inventarni broj, naziv, autor, dimenzije, materijal i foto dokumentaciju), podacima o smještaju i mjestu čuvanja, sažeti opis građe (zbirke); opis prostora i tlocrt te analizu i valorizaciju prostora predviđenih za muzejske sadržaje; izjavu osnivača o osiguranju opreme i sredstava za rad; izjavu osnivača o zapošljavanju stručnog osoblja; akt o osnivanju
 • upis u Upisnik javnih i privatnih muzeja u roku od 8 dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar

Naknade

Nema

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima – sve u skeniram PDF obliku ili jpg obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O POSTOJANJU UVJETA ZA OSNIVANJE MUZEJA, GALERIJA I SAMOSTALNIH ZBIRKI TE MUZEJA, GALERIJA I SAMOSTALNIH ZBIRKI UNUTAR PRAVNIH OSOBA

e-pošta za slanje dokumentacije: pisarnica@min-kulture.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRIJAVU ZA UPIS I PROMJENU U UPISNIK JAVNIH I PRIVATNIH MUZEJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

e-pošta za slanje dokumentacije: upisnik@mdc.hr

Info: na registriranu e-poštu dobit ćete potvrdu o slanju zahtjeva i potvrdu o ishođenju odobrenja.

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo  kulture

Uprava za arhive, knjižnice i muzeje

Runjaninova 2, 10 000 Zagreb

+385 1 4866 200

pisarnica@min-kulture.hr

Zakon o muzejima (NN 61/18)

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/19)

Odobrenje

Rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje muzeja

Rok ishođenja: do 30 dana

Pravni lijekovi i žalbe

Žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred mjesno nadležnim upravnim sud (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split) u roku od 30 dana. Nakon primitka tužbe sud ocjenjuje urednost tužbe te pretpostavke za vođenje upravnog spora, dostavlja tužbu na odgovor tuženiku i svim zainteresiranim osobama. Sud slobodno ocjenjuje dokaze i utvrđuje činjenice. Tužitelj je obvezan u tužbi iznijeti sve činjenice na kojima temelji svoj zahtjev, predložiti dokaze te se izjasniti o činjeničnim navodima i dokaznim prijedlozima drugih stranaka.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela.

Datum ažuriranja: 31.7.2019.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.