Odobrenje plana praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova nastalih obavljanjem zrakoplovne djelatnosti

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj te čekanja prethodne provjere. Pritom se moraju ispuniti sljedeći uvjeti koji su isti kao i kod opcije poslovnog nastana. Razlika je što se kod prve opcije šalje e-izjava izravno nadležnom tijelu na pisarnica@mingor.hr ili ets-postrojenja@mingor.hr uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

 • Zahtjev za Odobrenje plana praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova nastalih obavljanjem zrakoplovne djelatnosti (obrazac) kojem se prilažu dokumenti u nastavku
 • dokaz o posjedovanju operativne licencije u skladu s primjenjivim propisom Europske unije
 • dokaz operatera zrakoplova koji je pripisan Republici Hrvatskoj kao državi članici za upravljanje zbog najvećih procijenjenih pripisanih emisija iz zrakoplovstva ispuštenih tijekom letova koje je taj operator zrakoplova obavio u baznoj godini
 • plan praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova nastalih obavljanjem zrakoplovne djelatnosti

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA 

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te dostavu sljedeće dokumentacije na pisarnica@mingor.hr ili ets-postrojenja@mingor.hr, odnosno ispunjavanje sljedećih uvjeta: 

 • Zahtjev za Odobrenje plana praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova nastalih obavljanjem zrakoplovne djelatnosti (obrazac) kojem se prilažu dokumenti u nastavku
 • dokaz o posjedovanju operativne licencije u skladu s primjenjivim propisom Europske unije
 • dokaz operatera zrakoplova koji je pripisan Republici Hrvatskoj kao državi članici za upravljanje zbog najvećih procijenjenih pripisanih emisija iz zrakoplovstva ispuštenih tijekom letova koje je taj operator zrakoplova obavio u baznoj godini
 • plan praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova nastalih obavljanjem zrakoplovne djelatnosti

Dostava fotografiranih ili skeniranih sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata) na pisarnica@mingor.hr ili ets-postrojenja@mingor.hr:

 • Uz zahtjev se prilažu traženi privitci:
 • dokaz o posjedovanju operativne licencije u skladu s primjenjivim propisom Europske unije
 • dokaz operatera zrakoplova koji je pripisan Republici Hrvatskoj kao državi članici za upravljanje zbog najvećih procijenjenih pripisanih emisija iz zrakoplovstva ispuštenih tijekom letova koje je taj operator zrakoplova obavio u baznoj godini
 • plan praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova nastalih obavljanjem zrakoplovne djelatnosti

Naknade 

Nema


Prijava

pisarnica@mingor.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

+385 1 3717 111

pisarnica@mingor.hr

ets-postrojenja@mingor.hr

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19)

Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (NN 89/20)

Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova (NN 89/20)


Odobrenje 

Rješenje o odobrenju plana praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova nastalih obavljanjem zrakoplovne djelatnosti

Rok ishođenja: 2 mjeseca


Pravni lijekovi

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor u roku 30 dana nadležnom Upravnom sudu:

Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.

Datum zadnjeg ažuriranja: 4. veljače 2022.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.