Odobrenje za mjesto (lokaciju) proizvodnje i uporabe eksploziva

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj, te čekanja prethodne provjere.

U tom slučaju, šalje se e-izjava na info@mup.hr, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

  • dokaz o registraciji poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a; da nema zabrane obavljanja djelatnosti; dokaz o obavljanju djelatnosti najmanje 2 godine tijekom prethodnih 10 godina
  • dokaz o kvalifikaciji

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA 

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao pravnim osobama i obrtima omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedeće dokumentacije, odnosno ispunjavanje sljedećih uvjeta:

  • odobrenje za obavljanje poslova proizvodnje eksploziva na mjestu uporabe
  • podatak o mjestu predviđenom za proizvodnju eksplozivnih tvari
  • obrazloženje iz kojeg je vidljiva utemeljenost proizvodnje na mjestu uporabe eksploziva
  • dokaz o uplati upravne pristojbe

Naknade

92,91 EUR za odobrenje za mjesto (lokaciju) proizvodnje i uporabe eksplozivnih tvari

Plaćanje putem internetskog bankarstva

IBAN: HR1210010051863000160

Poziv na broj: 5002-713-OIBpravne osobe ili obrta

Svrha: upravna pristojba za mjesto (lokaciju) proizvodnje i uporabe eksplozivnih tvari

Korisnik: Državni proračun


Prijava

info@mup.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova

Vukovarska 33, 10 000 Zagreb

+385 1 6122 111

info@mup.hr

Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17, 141/20 i 114/22)

Pravilnik o uvjetima i načinu proizvodnje eksplozivnih tvari (NN 55/09)


Odobrenje

Rješenje za mjesto (lokaciju) proizvodnje i uporabe eksplozivnih tvari

Rok ishođenja: 30 dana


Pravni lijekovi

Mogućnost upravnog spora u roku od 30 dana Upravnom sudu nadležnom po mjestu nastana pravne osobe ili obrta ili info@mup.hr .

Datum zadnjeg ažuriranja: 3. ožujak 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.