Osobe ovlaštene za poslove izvođenja glasnog pucanja

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj.

U tom slučaju, šalje se e-izjava izravno nadležnom tijelu na info@mup.hr, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

  • dokaz o registraciji poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a i da u trenutku izdavanja potvrde nema zabrane obavljanja djelatnosti
  • dokaz o stručnoj osposobljenosti za rukovanje eksplozivnim tvarima pri izvođenju glasnog pucanja

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana te dostavu sljedeće dokumentacije: 

  • dokaz o stručnoj osposobljenosti za rukovanje eksplozivnim tvarima pri izvođenju glasnog pucanja
  • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
  • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika

Priznavanje kvalifikacije

Zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnosi se na info@mup.hr


Naknade

Nema


Prijava

info@mup.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ul. Grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb

+385 1 6122 111

info@mup.hr

Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17 i 141/20)

Pravilnik o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima (NN 134/08,97/10)


Odobrenje

Rješenje o izdavanju odobrenja za izvođenje glasnog pucanja (pravnoj osobi, obrtu ili udruzi)

Rok ishođenja: 30 dana


Pravni lijekovi

Mogućnost pokretanja upravnog spora pred mjesno nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dostave rješenja. 

Datum zadnjeg ažuriranja: 8. prosinca 2022.

 

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.