Osobe ovlaštene za poslove izvođenja javnog vatrometa

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj.

U tom slučaju, šalje se e-izjava izravno nadležnom tijelu na info@mup.hr, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

  • dokaz o registraciji poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a i da u trenutku izdavanja potvrde nema zabrane obavljanja djelatnosti
  • dokaz o kvalifikaciji (najmanje SSS)
  • dokaz o stručnoj osposobljenosti za rukovanje eksplozivnim tvarima pri izvođenju vatrometa
  • dokaz o sudjelovanju u pripremi za izvođenje najmanje 10 javnih vatrometa
  • dokaz o plaćanju naknade za izradu dozvole za izvođenje javnog vatrometa

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA 

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana te dostavu sljedeće dokumentacije:

  • dokaz o kvalifikaciji (SSS)
  • dokaz o stručnoj osposobljenosti za rukovanje eksplozivnim tvarima pri izvođenju vatrometa
  • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
  • dokaz o sudjelovanju u pripremi za izvođenje najmanje 10 javnih vatrometa
  • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika

Priznavanje kvalifikacije

Zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnosi se na info@mup.hr


Naknade

13,94 EUR za izradu obrasca dozvole za izvođenje javnog vatrometa

Plaćanje putem internetskog bankarstva

IBAN: HR 1210010051863000160

Poziv na broj: 5002-713-OIB

Svrha: troškovi izrade dozvole za izvođenje javnih vatrometa

Korisnik: Ministarstvo unutarnjih poslova


Prijava

info@mup.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ul. Grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb

+385 1 6122 111

info@mup.hr

Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17 i 141/20)

Pravilnik o izvođenju javnih vatrometa (NN 131/08,69/12i 130/15)


Odobrenje

Rješenje o izdavanju dozvole za izvođenje javnih vatrometa

Rok ishođenja: 30 dana


Pravni lijekovi

Mogućnost pokretanja upravnog spora pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dostave rješenja.

Datum zadnjeg ažuriranja: 8. prosinca 2022.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.