Ovlašteni laboratorij (otpad)

Pravna osoba može obavljati uzorkovanje i ispitivanja svojstava otpada, kategorizaciju otpada, karakterizaciju otpada u svrhu odlaganja, ispitivanje proizvoda i ambalaže, te ocjenu o nepostojanju opasnog svojstva određenog otpada ako ishodi potvrdu Ministarstva o upisu u Očevidnik laboratorija za ispitivanje otpada.

Ministarstvo, na zahtjev pravne osobe, izdaje potvrdu o upisu u Očevidnik laboratorija za ispitivanje otpada ako utvrdi da je:

  1. registrirana za obavljanje djelatnosti ispitivanja i analize,
  2. akreditirana prema zahtjevima odgovarajuće norme za svaku referentnu metodu ispitivanja sukladno potvrdi o akreditaciji koju je izdalo akreditacijsko tijelo ili potvrdi o ekvivalentnosti metode ispitivanja s referentnom metodom koju je izdao referentni laboratorij.

NADLEŽNO TIJELO

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3717-111

E-mail: okolis.otpad@mzoe.hr

Potrebni dokumenti

Dokumenti

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.