Turističke usluge na plovnim objektima nautičkog turizma – Plovni objekti za izlete, Plovni objekti za krstarenje, Ribarsko plovilo

 1. SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi ili u Švicarskoj, možete slobodno pružati usluge na povremenoj ili privremenoj osnovi, bez obveze registracije u Hrvatskoj, uz uvjet da:
 • dostavi pisanu izjavu o pružanju usluge na privremenoj i povremenoj osnovi koju dostavlja Jedinstvenoj kontaktnoj točki za usluge;
 • podnese e-zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za vrstu plovnog objekta nautičkog turizma (ali nema obveze registracije poslovnog nastana);
 • dostavi dokaz o pravu raspolaganja plovnim objektom
 • dostavi upisni list (za jahte i brodove)
 • dostavi svjedodžbu o sigurnosti plovidbe / Dozvolu za plovidbu brodice
 1. ZAHTJEVI ZA POSLOVNI NASTAN
 • e-zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu plovnog objekta nautičkog turizma
 • dostavi izvadak iz sudskog (za pravnu osobu) ili obrtnog registra (za fizičku osobu) sa registriranom djelatnošću za pružanje usluga u nautičkom turizmu
 • dostavi dokaz o pravu raspolaganja plovnim objektom
 • dostavi upisni list (za jahte i brodove)
 • dostavi svjedodžbu o sigurnosti plovidbe / Dozvolu za plovidbu brodice

Opći i posebni uvjeti za vrstu plovnog objekta propisani su općim dijelom Pravilnika i prilozima Pravilnika:

Pravilnik o vrstama plovnih objekata (NN 68/19)

Plovni objekti za izlete – Prilog I.

Plovni objekti za krstarenje – Prilog II.

Ribarsko plovilo – Prilog III.

Naknada

210 HRK za rješenje

Informacije o e-plaćanjima: Plaćanja se vrše prema državnom proračunu, ali ovise o županiji. Ukoliko se zahtjev podnosi putem e-usluge, nije potrebno slanje istoga e-poštom.

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

 • zahtjev se šalje na e-poštu nadležnog upravnog tijela prema mjestu upisa plovnog objekta ili prema mjestu pružanja usluge, zajedno sa svim potrebnim dokumentima

Korisne informacije:

 1. Bez dodatnog fizičkog odlaska (barem upola kraće vrijeme postupka).
 2. Bez obveze stavljanja pečata (nije više potreban za pristup tržištu usluga).
 3. Bez obveze lijepljenja biljega (prihvaća se potvrda o internetskom plaćanju naknade).
 4. Nadležno tijelo treba dati odobrenje u roku od 60 dana (od uredno podnesene dokumentacije, u slučajevima kada se provodi posebni ispitni postupak (očevid), nakon čega nastupa šutnja administracije).
 5. Nakon dobivanja rješenja možete započeti obavljati ovu uslužnu djelatnost.

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: upravna tijela županija ili Jedinstvena kontaktna točka

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo turizma

Prisavlje 14 , 10 000 Zagreb

+385 1 6169 243

pravni@mint.hr

Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20) uređuje usluge u turizmu, način i uvjeti za pružanje tih usluga, nadzor i upravne mjere

Pravilnik o vrstama plovnih objekata (NN 68/19) propisuje vrste i minimalne uvjete plovnih objekata nautičkog turizma. Vrste propisane pravilnikom su: Plovni objekti za izlete, Plovni objekti za krstarenje, Ribarsko plovilo

Odobrenje

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za vrstu plovnog objekta nautičkog turizma

Pravni lijekovi i žalbe

Protiv rješenja upravnog tijela županije može se izjaviti žalba Ministarstvu turizma (Prisavlje 14, 10 000 Zagreb) u roku od 15 dana od dostave rješenja. Na žalbu se plaća upravna pristojba od 35 HRK.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela.

Datum ažuriranja: 06.05.2020.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.