Turističke usluge na plovnim objektima nautičkog turizma – Plovni objekti za izlete, Plovni objekti za krstarenje, Ribarsko plovilo

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj, uz sljedeće uvjete:

U tom slučaju, šalje se e-izjava izravno nadležnom tijelu u županiji gdje se nalazi objekt ili na pisarnica@mints.hr, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata). Usluga se pruža pod uvjetima za poslovni nastan (Druga opcija).

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te dostavu sljedeće dokumentacije, uz sljedeće uvjete:

  • zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za vrstu plovnog objekta nautičkog turizma
  • OIB ili izvadak iz sudskog (za pravnu osobu) ili obrtnog registra (za fizičku osobu) sa registriranom djelatnošću za pružanje usluga u nautičkom turizmu
  • dokaz o pravu raspolaganja plovnim objektom
  • upisni list (za jahte i brodove)
  • svjedodžba o sigurnosti plovidbe ili dozvola za plovidbu brodice
  • opći i posebni uvjeti za vrstu plovnog objekta

Naknada

27,87 EUR za rješenje

Plaćanje putem internetskog bankarstva

Plaćanja se vrše prema državnom proračunu na račun županije koja provodi postupak.


Prijava

Prva opcija: e-usluga (dostupna za državljane RH i EU-a/EGP-a)

Druga opcija: Upravna tijela u županijama nadležna za turizam (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Nadležno upravno tijelo prema mjestu upisa plovnog objekta ili mjestu pružanja usluge:

Upravna tijela u županijama, Gradski ured Grada Zagreba

Ministarstvo turizma i sporta

Prisavlje 14 , 10 000 Zagreb

+385 1 6161 243

pravni@mints.hr

Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20 i 70/21 – pročišćeni tekst)

Pravilnik o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma (NN 68/19)


Odobrenje

Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta i uvjeta za vrstu plovnog objekta nautičkog turizma

Rok ishođenja: 60 dana


Pravni lijekovi i žalbe

Mogućnost žalbe u roku 15 dana od dana  dostave rješenja Ministarstvu turizma i sporta, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb ili na pisarnica@mints.hr, bez plaćanja upravne pristojbe.

Datum zadnjeg ažuriranja: 13. studenog 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.