Pogrebnička djelatnost

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj.

U tom slučaju, šalje se e-izjava izravno putem e-pošte upravnom županijskom tijelu, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedeće dokumentacije

  • dokaz o registraciji poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a
  • da nema zabrane obavljanja djelatnosti

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA 

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana te dostavu sljedeće dokumentacije:

  • ispunjeni obrazac (osim ako se prijava podnosi putem sustava e-Obrt)
  • dokaz o kvalifikaciji (stručni ispit 199,08 EUR, uz prethodno završeno srednje strukovno obrazovanje u trogodišnjem trajanju)
  • dokaz da udovoljava posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano posebnim zakonom
  • dokaz o pravu korištenja prostora
  • rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih, sanitarnih i drugih uvjeta prostora i opreme za obavljanje pogrebničke djelatnosti
  • preslika putne isprave, prijava boravka u Republici Hrvatskoj ili preslika osobne iskaznice, ako imaju trajno nastanjenje u Republici Hrvatskoj (za strance)
  • sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu, koji pokriva opću odgovornost i odgovornost iz djelatnosti za štetu koju bi naručitelju pogreba ili trećim osobama mogao prouzročiti obavljanjem pogrebničke djelatnosti

Naknade

199,08 EUR za stručni ispit

Plaćanje putem internetskog bankarstva

Primatelj:

Račun broj IBAN

Za uplate iz inozemstva SWIFT:

Model:

Svrha: ime i prezime (podnositelja zahtjeva) – stručni ispit


Prijava

Adrese e-pošte pri upravnim županijskim tijelima (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ulica grada Vukovarska 78, 10 000 Zagreb

+385 1 6106 120

poduzetnistvoiobrt@mingor.hr

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15 i 98/19)


Odobrenje

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti

Rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih, sanitarnih i drugih uvjeta prostora i opreme za obavljanje pogrebničke djelatnosti


Pravni lijekovi

Mogućnost žalbe u roku od 15 dana putem e-pošte upravnom županijskom tijelu. Navedeno tijelo može samostalno odlučiti o žalbi ukoliko se radi o procesnim povredama, odnosno, koje prosljeđuje žalbu Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na nadležno postupanje.

Kada o žalbi odlučuje drugostupanjsko tijelo, rok za rješavanje žalbe je 60 dana.

Datum zadnjeg ažuriranja: 8. prosinca 2022.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.