Pomoćni djelatnici na radilištu 

Obavlja pomoćne poslove na radilištu (poslovi vodiča pasa za otkrivanje minsko eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojnih sredstava, upravlja strojem za razminiranje). 

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj.

U tom slučaju, šalje se e-izjava izravno nadležnom tijelu na info@mup.hr, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

  • dokaz o registraciji poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a i da u trenutku izdavanja potvrde nema zabrane obavljanja djelatnosti
  • dokaz o kvalifikaciji (najmanje osnovna škola)
  • dokaz o obavljanju profesije najmanje godinu dana tijekom prethodnih 10 godina (samo u slučaju da profesija, odnosno stručno osposobljavanje i usavršavanje za istu nisu regulirani u državi članici poslovnog nastana).

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana te dostavu sljedeće dokumentacije: 

  • dokaz o kvalifikaciji (osnovna škola)
  • uvjerenje o osposobljenosti (40 sati)
  • stručni ispit
  • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
  • potvrda o plaćanju naknade za izradu iskaznice protuminskog djelovanja (internetsko bankarstvo).

Priznavanje kvalifikacije

Zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnosi se na info@mup.hr


Naknade

14,60 EUR za izradu iskaznice

Plaćanje putem internetskog bankarstva

IBAN: HR 1210010051863000160

Poziv na broj: 5002-713-23027

Svrha: troškovi izrade iskaznice

Korisnik: Ministarstvo unutarnjih poslova


Prijava

info@mup.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ul. Grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb

+385 1 6122 111

info@mup.hr

Zakon o protuminskom djelovanju (NN 110/15, 118/18, 98/19)

Pravilnik o osposobljavanju i uvjetima za osposobljavanje pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta i djelatnika kontrole kvalitete (NN 49/18 i 61/19) 


Odobrenje

Rješenje o izdavanju iskaznice protuminskog djelovanja za pomoćnog djelatnika

Rok ishođenja: 30 dana 


Pravni lijekovi

Mogućnost pokretanja upravnog spora pred mjesno nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dostave rješenja.

Datum zadnjeg ažuriranja: 8.prosinca 2022.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.