Porezni savjetnici

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj, pri Hrvatskoj komori poreznih savjetnika te čekanja prethodne provjere.

U tom slučaju, šalje se e-izjava izravno nadležnom tijelu na info@hkps.hr, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

 • dokaz o registraciji poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a
 • dokaz da nema zabrane obavljanja djelatnosti ili dokaz o obavljanju djelatnosti
 • dokaz o kvalifikaciji

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te dostavu sljedeće dokumentacije odnosno ispunjavanje sljedećih uvjeta: 

 • dokaz o kvalifikaciji
 • položiti stručni ispit (929,06 EUR)
 • po polaganju članstvo u strukovnoj komori (upisnina: 0 HRK i 159,27 EUR godišnja članarina)
 • radno iskustvo (5 godina)
 • Potvrda o nekažnjavanju
 • informacija o osiguranju u drugoj državi EU-a/EGP-a
 • potvrda o plaćanju naknade (internetsko bankarstvo).

Priznavanje kvalifikacije 

Zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnosi se na info@hkps.hr

 • dokaz o kvalifikaciji

Naknade 

929,06 EUR za stručni ispit

159,27 EUR za godišnju komorsku članarinu

Plaćanje putem internetskog bankarstva

IBAN: HR75 2340 0091 1105 2947 2


Prijava

Prva opcija: e-usluga dostupna za državljane RH i EU-a/EGP-a (Registar poreznih savjetnika)

Druga opcija: info@hkps.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo financija

Katančićeva 5, 10 000 Zagreb

+385 1 4591 333

kabinet@mfin.hr

Hrvatska komora poreznih savjetnika

Josipa Marohnića 3, 10 000 Zagreb

+385 1 5101 346

info@hkps.hr

Zakon o poreznom savjetništvu (NN 127/00, 76/13, 115/16)

Pravilnik o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika (NN 2/17, 139/21)


Odobrenje

Odobrenje za rad koje izdaje Komora po položenom ispitu prilikom početka obavljanja djelatnosti

Rok ishođenja: nema roka

Pravni lijekovi

Mogućnost žalbe u roku od 30 dana Ministarstvu financija, putem kabinet@mfin.hr

Rok dobivanja odgovora na žalbu: 60 dana

Datum zadnjeg ažuriranja: 7. prosinca 2022.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.