Posredovanje u prometu nekretnina

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj i polaganja ispita, uz izjavu na nekretnine@hgk.hr.

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim (obrtnici) i pravnim osobama (trgovačka društva) omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana za ovu djelatnost u Hrvatskoj i sljedeću dokumentaciju, gdje postoje i određene opcije:

  • Zahtjev putem e-usluge ili ispunjavanje obrasca zahtjeva (pod Dokumenti): 1. mora se ispuniti zahtjev za Registar posrednika; 2. zahtjev za Imenik agenata treba se ispuniti ako agent prethodno nije upisan u Imenik
  • Ako se podnosi zahtjev za Imenik agenata, odnosno za fizičku osobu agenta, mora se dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu ili ispuniti EPC kartica i uz to dostaviti dokaz o najmanje srednjoj stručnoj spremi
  • sklopljen ugovor o radu na puno radno vrijeme s barem jednim licenciranim agentom ili drugi dokaz o punom radnom vremenu
  • polica osiguranja od odgovornosti – minimalni iznos: 26 544,56 EUR (200.000 HRK), po štetnom događaju, odnosno 79 633,69 EUR (600.000 HRK), za sve štetne zahtjeve u jednoj osiguravajućoj godini; priznaju se police osiguranja iz drugih država EU-a/EGP-a

Obavijest i dokumentacija svake godine putem Digitalne komore (za registrirane korisnike) ili na nekretnine@hgk.hr; iz obavijesti treba proizlaziti da nisu prestali postojati zakonski uvjeti za obavljanje djelatnosti: ugovor o radu s ovlaštenim agentom ili drugi dokaz o punom radnom vremenu te polica osiguranja sklopljena s osiguravajućim društvom


Naknade

146,00 EUR za stručni ispit


Prijava

Prva opcija: e-usluga dostupna za državljane EU-a/EGP-a

Druga opcija: nekretnine@mingor.hr (za slanje obrazaca zahtjeva; zahtjev mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe, polica osiguranja mora biti obostrano potpisana, dokumentacija mora biti priložena uredno i cjelovito tako da odgovara izvorniku, a čitljive preslike dokumenata mogu biti u PDF, .jpg i sličnom formatu; pečat nije obvezan, no može se staviti ako se isti koristi u prometu)


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

+385 1 6106 304

nekretnine@mingor.hr

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07144/1214/14, 32/19)

Pravilnik o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 77/10, 26/17)

Pravilnik o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 99/13, 115/13, 78/22)

Pravilnik o imeniku agenata posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08137/08)

Pravilnik o registru posrednika u prometu nekretnina (NN 56/08)


Odobrenje

Rješenje o upisu agenta u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina i upisu obrta ili trgovačkog društva u Registar posrednika u prometu nekretnina


Pravni lijekovi

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se tužbom može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split), u roku 30 dana od dana dostave rješenja. Visoki upravni sud u Zagrebu je revizorski (drugostupanjski) sud.

Datum zadnjeg ažuriranja: 24. ožujka 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.