Privatni detektivi

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj.

U tom slučaju, šalje se e-izjava izravno nadležnom tijelu na info@mup.hr, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

  • dokaz o registraciji poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a i da u trenutku izdavanja potvrde nema zabrane obavljanja djelatnosti
  • dokaz o stručnoj kvalifikaciji
  • dokaz da je osoba obavljala profesiju privatnog detektiva najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina (samo ukoliko profesija, odnosno stručno osposobljavanje i usavršavanje za istu nisu regulirani u državi poslovnog nastana).

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA 

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana te dostavu sljedeće dokumentacije: 

  • dokaz o kvalifikaciji (najmanje stručni pristupnik ili stručni prvostupnik)
  • dokaz o položenom stručnom ispitu za privatnog detektiva
  • dokaz o ovlaštenju za obavljanje poslova privatnog detektiva izdano od nadležnog tijela druge države EU-a/EGP-a

Priznavanje kvalifikacije 

Zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnosi se na info@mup.hr


Naknade

Nema


Prijava

Prva opcija: e-usluga

Druga opcija: info@mup.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ul. Grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb

+385 1 6122 111

info@mup.hr

Zakon o privatnim detektivima (NN 24/09)

Pravilnik o uvjetima, načinu i programu obavljanja vježbeničkog staža te polaganja stručnog ispita za privatnog detektiva (NN 37/10, 104/13)


Odobrenje

Rješenje o dopuštenju za obavljanje poslova privatnog detektiva

Rok ishođenja: 30 dana


Pravni lijekovi

Mogućnost žalbe Ministarstvu unutarnjih poslova u roku od 15 dana od dostave rješenja na info@mup.hr.

Datum zadnjeg ažuriranja: 8. prosinca 2022.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.