Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan regulirane profesije voditelja poslovnice turističke agencije

Voditelj poslova:

 • državljani država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, koji su stekli stručne kvalifikacije u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji, državljani država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, koji su stekli stručne kvalifikacije izvan države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, odnosno u trećim zemljama
 • podnesen zahtjev za izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije u pisanom obliku, elektronički ili poštom Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili Ministarstvu nadležnom za turizam na obrascu

Potrebni dokumenti

Zahtjevu za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija prilaže se sljedeća dokumentacija:

 1. zahtjev – vidi pod E-postupak,
 2. dokaz o državljanstvu,
 3. dokaz o prethodno završenom obrazovanju,
 4. dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija,
 5. dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 13. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija,
 6. dopunska ispravu o studiju (diploma supplement) iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja),
 7. dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju,
 8. dokaz o stručnom iskustvu,
 9. dokaz o kompetencijama,
 10. dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu

U slučaju kada je druga država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarska konfederacija državljaninu države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije, već priznala kvalifikaciju stečenu izvan države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija potrebno je uz zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. dokaz o državljanstvu,
 2. dokaz o prethodno završenom obrazovanju,
 3. dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju, sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
 4. dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 13. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
 5. dopunska ispravu o studiju (diploma supplement) iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja),
 6. dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju,
 7. dokaz o stručnom iskustvu,
 8. dokaz o kompetencijama,
 9. dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu.

Naknada

Upravna pristojba

 • za rješenja sukladno Tar.br.2.1.Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, 35,00 kuna (Narodne novine, broj 8/17, 37/17)

Plaćanje upravnih pristojbi:

 • izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
 • u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima

Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:

Korisnik: Državni proračun

Broj računa: HR1210010051863000160

Poziv na broj: HR64 5002-43214-OIB

Svrha doznake: upravna pristojba – poslovni nastan, voditelj poslovnice

E-POSTUPAK za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan regulirane profesije voditelja poslovnice turističke agencije

 • Obrazac zahtjeva se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac zahtjeva se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Kandidat može početi pružati usluge nakon što ishodi rješenje o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan – Obrazac

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Ministarstvo turizma,Jedinstvena kontaktna točka

s naslovom: e-zahtjev – voditelj poslovnice – poslovni nastan

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo turizma, Jedinstvena kontaktna točka

Propisi:

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Pravni lijekovi

Protiv rješenja Ministarstva nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.