Proizvodnja eksplozivnih tvari

UVJETI  ZA  OBAVLJANJE DJELATNOSTI PROIZVODNJE EKSPLOZIVNIH TVARI

– akt o upisu pravne osobe ili obrta u sudski, odnosno obrtni registar

– podatak o odgovornoj osobi u pravnoj osobi , odnosno kod obrtnika koja mora ispunjavati slijedeće uvjete:

  • ima navršenih 18 godina života,
  • nekažnjavanost i dokaz da se ne vodi kazneni postupak protiv odgovorne osobe,
  • ima zdravstvenu sposobnost za rukovanje eksplozivnim tvarima
  • je stručno osposobljena za rukovanje eksplozivnim tvarima ili je osposobljena za obavljanje poslova pripreme miniranja.
  • poznavati hrvatski jezik i latinično pismo.
  • Ima najmanje višu stručnu spremu, odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti

-podatke o osobama koje će rukovati eksplozivnim tvarima pri proizvodnji

-uporabnu dozvolu za objekt u kojem će se obavljati proizvodnja eksplozivnih tvari

-opći akt i plan postupanja u slučaju nesreće

-dokaz da su objekti štićeni tjelesnom ili tehničkom zaštitom

-podaci o vrstama eksplozivnih tvari koje će se proizvoditi

-tehnološki elaborat o postupku izrade

-sustav vlastite kontrole kvalitete

POTREBNI DOKUMENTI:

Ne postoji obrazac zahtjeva

NAKNADA

1020,00 HRK za odobrenje za proizvodnju eksplozivnih tvari

Primatelj (državni proračun): 10010051863000160

IBAN: HR12

Model: HR64

Poziv na broj odobrenja: 5002-713-MB tvrtke ili OIB

NADLEŽNO TIJELO I PROPISI

Ministarstvo unutarnjih poslova,http://www.mup.hr

Adresa:ulica, poštanski broj, mjesto:Vukovarska 33, 10000 Zagreb

e-pošta: pitanja@mup.hr

Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08, 144/10)

Pravilnik o uvjetima i načinu proizvodnje eksplozivnih tvari (NN 55/09)

ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Rješenje o odobrenju za proizvodnju eksplozivnih tvari

PRAVNI LIJEKOVI

Upravni spor

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.