Promet eksplozivnim tvarima

UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PROMETA EKSPLOZIVNIM TVARIMA   ZA TRGOVAČKO DRUŠTVO ILI OBRT:

– akt o upisu pravne osobe ili obrta u sudski, odnosno obrtni registar

– podatke o odgovornoj  osobi koja mora ispunjavati slijedeće uvjete :

  • ima navršenih 18 godina života,
  • nekažnjavanost i dokaz da se ne vodi kazneni postupak protiv odgovorne osobe
  • ima zdravstvenu sposobnost za rukovanje eksplozivnim tvarima
  • je stručno osposobljena za rukovanje eksplozivnim tvarima ili je osposobljena za obavljanje poslova pripreme miniranja.
  • poznavane hrvatskog jezika i latiničnog pisma

– dokaz o posjedovanju skladišta za skladištenje eksplozivnih tvari koje ima uporabnu dozvolu

– dokaz da su objekti štićeni tjelesnom ili tehničkom zaštitom

– opći akt i plan postupanja  u slučaju nesreće

POTREBNI DOKUMENTI:

Ne postoji obrazac zahtjeva

NAKNADA

1020,00 kn za odobrenje za obavljanje djelatnosti prometa eksplozivnim tvarima

Primatelj (državni proračun): 10010051863000160

IBAN: HR12

Model: HR64

Poziv na broj odobrenja: 5002-713-MB tvrtke ili OIB

NADLEŽNO TIJELO I PROPISI

Ministarstvo unutarnjih poslova,http://www.mup.hr

Adresa:ulica, poštanski broj, mjesto:Vukovarska 33, 10000 Zagreb

e-pošta: pitanja@mup.hr

Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08, 144/10)

ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Rješenje o odobrenju za  obavljanja djelatnosti prometa eksplozivnim tvarima

PRAVNI LIJEKOVI

Upravni spor

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.