Pružanje usluga na privremenoj ili povremenoj osnovi obavljanjem regulirane profesije voditelja poslova turističke agencije

Voditelj poslova

 • državljani država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, koji su stekli stručne kvalifikacije u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji, državljani država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, koji su stekli stručne kvalifikacije izvan države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, odnosno u trećim zemljama
 • podnesena izjava na obrascu

Izjava:

 1. a) daje se prije početka prvog pružanja usluga u Republici Hrvatskoj,
 2. b) uključuje osobne podatke,
 3. c) daje se za svaku godinu u kojoj kandidat namjerava privremeno ili povremeno pružati usluge u Republici Hrvatskoj,
 4. d) podnosi se Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili ministarstvu nadležnom za turizam

Potrebni dokumenti

Uz obrazac odnosno izjavu, prije početka prvog pružanja usluga, kandidat je dužan priložiti sljedeće dokumente:

 1. EU potvrdu odnosno potvrdu kojom se potvrđuje da je poslovno nastanjen u državi članici poslovnog nastana, za obavljanje profesije za koju podnosi izjavu i da u trenutku podnošenja izjave nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije za koju je podnio potvrdu,
 2. dokaz o državljanstvu,
 3. dokaz o stručnim kvalifikacijama,
 4. dokaz da je obavljao profesiju za koju podnosi izjavu najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina, u slučaju da ta profesija, stručno osposobljavanje i usavršavanje za tu profesiju nisu regulirani u državi članici poslovnog nastana.

Ovi dokumenti podnose se u originalima ili preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog tumača, osim dokaza o državljanstvu koji se podnosi u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu

Radi potrebe vođenja evidencije, molimo kandidate da navedu period u kojem će pružati usluge.

GODIŠNJA OBNOVA PRIJAVE

Prilikom svakog sljedećeg davanja izjave o pružanju usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj, kandidat je dužan uz izjavu dati izjavu o učestalosti i broju dana pružanja usluge u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini prema priloženom obrascu.

Naknada

Nema

E-POSTUPAK za pružanje usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi obavljanjem regulirane profesije voditelja poslova

 • Obrazac izjave se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac izjave se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima– sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Kandidat može početi pružati usluge na privremenoj i povremenoj osnovi nakon što dostavi urednu izjavu Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili Ministarstvu

Izjava o pružanju usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi obavljanjem regulirane profesije voditelja poslovnice – Obrazac

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Ministarstvo turizma,Jedinstvena kontaktna točka

s naslovom: e-zahtjev – voditelj poslovnice – privremeno  i povremeno

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo turizma, Jedinstvena kontaktna točka

Propisi:

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Usluge mogu pružati osobe koje su upisane na Listu osoba koje povremeno i privremeno pružaju usluge u RH

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.