Psihoterapeuti

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj, pri Hrvatskoj komori psihoterapeuta te čekanja prethodne provjere.

U tom slučaju, šalje se e-izjava Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno na tajnistvo@hkpt.hr o namjeri pružanja usluga, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

 • Dokaz o registraciji poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a
 • Diploma ili potvrda o završenom studiju
 • Diploma ili potvrda o završenoj izobrazbi iz psihoterapije
 • Potvrda o završenoj propedeutici psihoterapije (potrebno samo za savjetodavne terapeute)

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj, odnosno upis u Imenik koji vodi Hrvatska komora psihoterapeuta te dostavu sljedeće dokumentacije:

 • Diploma ili potvrda o završenom studiju
 • Diploma ili potvrda o završenoj izobrazbi iz psihoterapije
 • Potvrda o završenoj propedeutici psihoterapije (potrebno samo za savjetodavne terapeute)
 • Potvrda o znanju hrvatskog jezika u govoru i pismu
 • Zahtjev za izdavanje dopusnice za samostalan psihoterapijski rad (članstvo u Komori je dobrovoljno)
 • Izjava o osobnim podacima
 • Registracija djelatnosti psihoterapije za trgovačko društvo ili obrt ili ugovor s drugom pravnom ili fizičkom osobom ovlaštenom za obavljanje djelatnosti psihoterapije

Priznavanje kvalifikacije

Ovisno o matičnoj visokoškolskoj kvalifikaciji koju psihoterapeut posjeduje, zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnosi se tijelu nadležnom za priznavanje kvalifikacije za određenu reguliranu ili nereguliranu profesiju, prematajnistvo@hkpt.hr.


Naknade

300 HRK za komorsku upisninu (samo za slučajeve s poslovnim nastanom)

1.200 HRK za godišnju komorsku članarinu (samo za slučajeve s poslovnim nastanom)

Plaćanje putem internetskog bankarstva

Primatelj: Hrvatska komora psihoterapeuta

OIB: 36141573519

Erste&Steiermarkischebank

IBAN: HR3924020061100956407

Model: 67

Poziv na broj: OIB člana


Prijava

tajnistvo@hkpt.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)

Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

+385 1 555 7039

info@mrosp.hr

Hrvatska komora psihoterapeuta

Maksimirska 51a, Zagreb

+385 99 4922307

tajnistvo@hkpt.hr

Zakon o djelatnosti psihoterapije (NN 64/18)

Pravilnik o načinu oglašavanja i isticanja naziva privatne prakse psihoterapeuta i savjetodavnog terapeuta, uvjetima prostora i opreme za rad psihoterapeuta i savjetodavnog psihoterapeuta te načinu vođenja i čuvanja dokumentacije (NN 4/21)


Odobrenje

Rješenje o primanju u članstvo Hrvatske komore psihoterapeuta

Rješenje o izdavanju dopusnice za samostalno obavljanje djelatnosti psihoterapije

30 dana za odgovor na zahtjev za učlanjenje u HKPT i na zahtjev za izdavanje dopusnice za samostalan psihoterapijski rad


Pravni lijekovi

Protiv Rješenja o primanju u članstvo HKPT i Rješenja o izdavanju dopusnice žalba nije dopuštena, već se protiv rješenja može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.


Datum zadnjeg ažuriranja: 22. studenoga 2021.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.