Psihoterapeuti

ZAHTJEVI

  1. SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA:

Ukoliko imate sjedište u drugoj EU/EGP državi, možete pružati usluge na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnoj Komori, uz uvjet da:

  1. ZAHTJEV ZA POSLOVNI NASTAN:

Ukoliko imate sjedište u drugoj EU/EGP državi, možete trajno obavljati djelatnost psihoterapije u Hrvatskoj ako se upišete u Imenik koji vodi Hrvatska komora psihoterapeuta te ispunite sljedeće zahtjeve:

  • dokaz o završenom sveučilišnom ili stručnom studiju,
  • dokaz o završenom stručnom djelu psihoterapijske izobrazbe,
  • znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu,
  • upis u Imenik Hrvatske Komore psihoterapeuta (pristupnica)
  • podnošenje zahtjeva za odobrenje za samostalan rad (dopusnica)
  • registracija djelatnosti psihoterapije za trgovačko društvo ili obrt ili ugovor s drugom pravnom ili fizičkom osobom ovlaštenom za obavljanje djelatnosti psihoterapije

Potrebna dokumentacija

Naknada

300 ,00 HRK za komorsku upisninu (samo za slučajeve s poslovnim nastanom)

600 ,00 HRK za godišnju komorsku članarinu (samo za slučajeve s poslovnim nastanom)

 

Upute za plaćanje upisnine i članarine

Primatelj: Hrvatska komora psihoterapeuta

Maksimirska 51a, Zagreb

E-pošta: tajnistvo@hkpt.hr

OIB HKPT: 36141573519

Banka: Erste&Steiermarkischebank

IBAN: HR3924020061100956407

Model: 67

Poziv na broj: OIB člana

 

Nadležno tijelo i propisi

  1. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

  1. Hrvatska komora psihoterapeuta

Maksimirska 51a, Zagreb

 

Zakoni i propisi 

 

Pravni lijekovi i žalbe

Protiv Rješenja o primanju u članstvo HKPT nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske nadležnom prema prebivalištu tužitelja, u roku od 30 dana od primitka Rješenja.

Protiv Rješenja o izdavanju dopusnice nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske nadležnom prema prebivalištu tužitelja, u roku od 30 dana od primitka Rješenja.

Datum ažuriranja:

Rujan 2021.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.