Referent za poslove registracije vozila

SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedeće dokumentacije i popunjeni  Obrazac  na autoskola@mup.hr, odnosno ispunjavanje sljedećih uvjeta:

  • najmanje srednjoškolska diploma bilo koje struke
  • položen posebni ispit za referenta za registraciju vozila kod organizacije za osposobljavanje osoba za zanimanje referenta
  • potvrda o plaćanju naknade (internetsko bankarstvo)
  • preslika osobne iskaznice
  • preslika potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB)
  • slika podnositelja zahtjeva
  • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika

Priznavanje kvalifikacije

Zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnosi se na autoskola@mup.hr

  • dokaz o kvalifikaciji najmanje razine C za referenta za poslove registracije vozila
  • provjera znanja (Centar za vozila Hrvatske d.d., Zagreb, Capraška 6, cvh@cvh.hr)

Naknade

3,98 EUR za izdavanje dopuštenja (licence) za referenta za poslove registracije vozila

Plaćanje putem internetskog bankarstva

IBAN: HR12 1001 0051 8630 0016 0

Model i poziv na broj: HR63 7005-713-22608

Svrha: Naknada za izdavanje dopuštenja(licence)

Korisnik: Državna riznica


Prijava

Prva opcija: e-Usluga dostupna za državljane EU-a/EGP-a

Druga opcija: autoskola@mup.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ul. Grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb

+385 1 6122 111

pitanja@mup.hr

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22)

Rješenje o utvrđivanju cijena dozvola i dopuštenja (licencija) (NN 155/22)


Odobrenje

Dopuštenje (licenca) za referenta za poslove registracije vozila

Rok ishođenja: 30 dana za licencu;  90 dana u slučaju provjere kvalifikacije


Pravni lijekovi

Protiv rješenja nije dopuštena žalba, ali se u roku od 30 dana od po prijemu može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom prema mjestu prebivališta. Upravni spor pokreće se upravnom tužbom te se vodi sudski postupak i uobičajeno je da se zakaže rasprava s tužiteljem i tuženikom. Ukoliko je tužitelj nezadovoljan presudom ili rješenjem, može podnijeti žalbu Visokom upravnom sudu u Zagrebu.

Datum zadnjeg ažuriranja: 20. listopada 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.