Referentni laboratorij (otpad)

Osiguranje kvalitete ispitivanja otpada i provjera načina provođenja ispitivanja svojstava otpada, ispitivanje ekvivalentnosti određene metode s referentnom metodom ispitivanja, provjera tehničkih karakteristika opreme za ispitivanje svojstava otpada te obrada, prikaz i interpretacija rezultata mjerenja za određenu metodu obavlja pravna osoba koja je s Ministarstvom sklopila ugovor o obavljanju poslova referentnog laboratorija. Ministarstvo raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za sklapanje ugovora za referentni laboratorij, koji se objavljuje se u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Ministarstva.

Potrebni dokumenti

Dokumenti

Naknada:

biljezi 20 HRK (za podnošenje zahtjeva) + 50 HRK (za odbijanje zahtjeva)

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN:

Model:

Poziv na broj:

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Adresa: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3717-111

E-mail: okolis.otpad@mzoe.hr

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje kojim se donosi Odluka

 Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.