Rekreacijski ribolov

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Ugovor o prodaji dozvola za rekreacijski ribolov

Potrebni dokumenti

  1. Zahtjev za sklapanjem ugovora za prodaju.
  2. Identifikacijska isprava za fizičku osobu, za obrt – kopija obrtnice; za pravnu osobu – izvadak iz Sudskog registra

 Naknada

20 HRK (zahtjev)

20 HRK (ovlaštenje)

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo poljoprivrede

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 6443-185

www.ribarstvo.hr

Zakon o morskom ribarstvu (NN 81/13 i 14/14)

Pravilnik o sportskom i rekreacijskom ribolovu (NN 152/11)

Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune, igluna i iglana (NN 11/14, 20/14, 61/14, 66/14, 94/14)

Odobrenje

Ovlaštenje za prodaju dozvola za rekreacijski ribolov

Sklapanje ugovora o prodaji dozvola s Ministarstvom poljoprivrede

Pravni lijekovi

Za eventualne sporove nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.