Socijalni radnici

Priznavanje kvalifikacije

 Zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnosi se na info@hksr.hr

  • dokaz o kvalifikaciji
  • dokaz o državljanstvu
  • dopunske isprave (diploma supplement) za sve razine stečene kvalifikacije
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • uvjerenje o nekažnjavanju matične države
  • dokaz o stručnom iskustvu
  • dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju

Naknade

331,81 EUR za opći sustav priznavanja kvalifikacija EGP-a

464,53 EUR za opći sustav priznavanja kvalifikacija trećih država

Plaćanje putem internetskog bankarstva

IBAN: HR59 2390 0011 1005 7225 5

Poziv na broj: OIB podnositelja zahtjeva

Svrha: Priznavanje inozemnih kvalifikacija

Korisnik: Ime i prezime


Prijava

info@hksr.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

+385 1 555 7039

info@mrosp.hr

Hrvatska komora socijalnih radnika

Ilica 35, 10 000 Zagreb

+385 1 7988 574

info@hksr.hr

Zakon o djelatnosti socijalnog rada (NN 16/19, 18/22)

Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni radnik u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj (NN 148/22)

Pravilnik o postupku priznavanja prava na obavljanje djelatnosti socijalnog rada


Odobrenje

Rješenje o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti socijalnog rada

Rok ishođenja: 30 dana


Pravni lijekovi

Mogućnost pokretanja upravnog spora tužbom u roku od 30 dana od primitka rješenja na nadležni Upravni sud Republike Hrvatske u Zagrebu, Splitu, Osijeku ili Rijeci.

Datum zadnjeg ažuriranja: 23. siječnja 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.