Sportske djelatnosti

SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

  • Izjava o prvom pružanju usluge na privremenoj i povremenoj osnovi
  • Dokaz o državljanstvu (skenirana domovnica, osobna karta ili putovnica)
  • EU potvrda iz države poslovnog nastana ili dokaz da u trenutku podnošenja izjave nema zabrane obavljanja profesije
  • Dokaz o stručnoj kvalifikaciji (diploma, uvjerenje, certifikat kojim je omogućen rad)
  • Dokaz o obavljanju profesije za koju podnosi izjavu najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina, u slučaju da ta profesija u državi članici poslovnog nastana nije regulirana.

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE U SVRHU PRAVA NA POSLOVNI NASTAN

  • Zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije
  • Dokaz o državljanstvu (skenirana domovnica, osobna iskaznica ili putovnica)
  • Dokaz o formalnoj osposobljenosti ili o stručnoj kvalifikaciji (diploma, uvjerenje, certifikat kojim je omogućen rad)
  • Dokaz da u trenutku podnošenja izjave nema zabrane obavljanja profesije

Naknade

140 HRK za  upravnu pristojbu

200 HRK za naknadu troškova rada Stručnog povjerenstva (ukoliko je mišljenje potrebno)

Broj za plaćanje Internet bankarstvom

IBAN: HR1210010051863000160, model: HR64

poziv na broj primatelja: 5002-49593-OIB platitelja ili datum rođenja za osobe bez OIB-a

Sva skenirana dokumentacija šalje se na pisarnica@sdus.hr.

Nadležno tijelo i propisi

Središnji državni ured za šport

Savska cesta 28/I 10000 Zagreb

10 000 Zagreb

+385 1 604 2950

pisarnica@sdus.hr

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15)

Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja športa

Zakon o sportu

Odobrenje

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije dobiva se u najviše 90 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

Pravni lijekovi i žalbe

Protiv rješenja nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom kod nadležnog Upravnog suda u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela.

Datum ažuriranja: 31.7.2019.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.