Strojovođe

SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj.

Zahtjev za izdavanje dozvole za strojovođe podnosi se sukladno vodiču:


Naknade

14,60 EUR

Plaćanje Internet bankarstvom:

Primatelj: AKD d.o.o., Savska cesta 31., 10000 Zagreb

IBAN: HR47 2340 0091 1000 3535 2

Poziv na broj: 3169 – 018 podnositelja zahtjeva

Svrha: Uplata kartice strojovođa


Prijava

info@asz.hr (za slanje fotografirane ili skenirane  dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi 

Agencija za sigurnost željezničkog prometa

Radnička cesta 39, 10000 Zagreb

+385 1 606 1313  543

info@asz.hr

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, čl. 112 i 113. (NN 63/20)

Pravilnik o ovlaštenju strojovođa  (NN 47/22)

Uredba (EU) 36/2010 o predlošcima Zajednice za dozvole za strojovođe, dopunske potvrde, ovjerene preslike dopunskih potvrda i obrasce zahtjeva za dozvole za strojovođe u skladu s Direktivom 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća


Odobrenje

Dozvola za strojovođe

Rok ishođenja: 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva


Pravni lijekovi

Protiv dozvole žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku 30 dana od dana dostave rješenja.

Datum zadnjeg ažuriranja: 15. ožujka 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.