Stručnjaci za izradu elaborata zaštite od požara

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj.

U tom slučaju, šalje se e-izjava izravno nadležnom tijelu na info@mup.hr, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

  • dokaz o registraciji poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a i da u trenutku izdavanja potvrde nema zabrane obavljanja djelatnosti
  • dokaz o kvalifikaciji (diplomski sveučilišni studij tehničkog smjera)
  • dokaz o radnom iskustvu na poslovima projektiranja od 2 do 5 g. ovisno o akademskom stupnju
  • dokaz o upotpunjavanju i usavršavanju znanja (stručni i znanstveni radovi iz područja zaštite odo požara)

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana te dostavu sljedeće dokumentacije: 

  • dokaz o kvalifikaciji (diplomski sveučilišni studij tehničkog smjera)
  • dokaz o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova u graditeljstvu
  • radno iskustvo na poslovima projektiranja (od 2 do 5 g. ovisno o akademskom stupnju)
  • dokaz o upotpunjavanju i usavršavanju znanja (stručni i znanstveni radovi iz područja zaštite odo požara)

Priznavanje kvalifikacije

Zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnosi se na info@mup.hr


Naknade

Nema


Prijava

info@mup.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ul. Grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb

+385 1 6122 111

info@mup.hr

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite odo požara (NN 141/11) 


Odobrenje

Rješenje o ovlaštenju za izradu elaborata zaštite odo požara

Rok ishođenja: 30 dana 


Pravni lijekovi

Mogućnost pokretanja upravnog spora pred mjesno nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dostave rješenja.

Datum zadnjeg ažuriranja: 8.prosinca 2022.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.