Stručno-tehnički pregled žičara

SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedeće dokumentacije, odnosno ispunjavanje sljedećih uvjeta:

Zahtjev za ovlaštenje za obavljanje stručno-tehničkog pregleda žičara podnosi se na infrastruktura.zeljeznice@mmpi.hr te se pritom dostavlja gore navedena dokumentacija.


Naknade

Nema


Prijava

infrastruktura.zeljeznice@mmpi.hr  (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

+385 1 3784 543

infrastruktura.zeljeznice@mmpi.hr

Zakon o žičarama (NN 96/18)


Odobrenje

Ovlaštenje za obavljanje stručno-tehničkog pregleda žičara

Rok ishođenja: 30 dana


Pravni lijekovi

Protiv ovlaštenja za obavljanje stručno-tehničkog pregleda žičara žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku trideset (30) dana od dana dostave ovlaštenja.

Datum zadnjeg ažuriranja: 13. ožujka 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.