Stručno-tehnički pregled žičara

SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj.

Pritom se zahtjev za ovlaštenje za obavljanje stručno-tehničkog pregleda žičara podnosi se na infrastruktura.zeljeznice@mmpi.hr te se dostavlja sljedeća dokumentacija:


Prijava

infrastruktura.zeljeznice@mmpi.hr  (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)

Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

+385 1 3784 543

infrastruktura.zeljeznice@mmpi.hr

Zakon o žičarama (NN 96/18)


Odobrenje

Ovlaštenje za obavljanje stručno-tehničkog pregleda žičara

Rok ishođenja: 30 dana


Pravni lijekovi

Protiv ovlaštenja za obavljanje stručno-tehničkog pregleda žičara žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku trideset (30) dana od dana dostave ovlaštenja.

Datum zadnjeg ažuriranja: 25. ožujka 2022.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.